Elinluovutusta ja elinsiirtoja koskeva kansallinen toimintaohjelma

Kaikissa yliopistosairaaloissa on elinluovutustyöryhmä, joka vastaa erityisvastuualueen toiminnasta.

STM:n kansallisen toimintaohjelman mukaisesti jokainen elinluovutussairaala vastaa omasta toiminnastaan ja jokaisen erityisvastuualueen (erva) toimintaa koordinoi vastaavan yliopistosairaalan elinluovutustyöryhmä. Yliopistosairaalan elinluovutustyöryhmän tehtäviin kuuluu erva-alueensa elinluovutustoiminnan ohjaus ja tavoitteiden seuraaminen, alueellinen koulutus ja konsultaatiotuen tarjoaminen.

Jokaisessa yliopisto- ja keskussairaalassa työskentelee elinluovutuskoordinaattori. Koordinaattori on sairaanhoitaja, joka yhdessä elinluovutuksesta vastaavan lääkärin kanssa vastaa sairaalansa elinluovutustoiminnasta. Työhön kuuluu muun muassa toiminnan suunnittelu, seuranta, kouluttaminen ja laadunvarmistus. Elinluovutustoiminnan seurannalla kehitetään toimintaa sekä raportoidaan toiminnasta valvoville viranomaisille. Toimenkuva sisältöineen on määritelty kansallisesti STM:n toimintaohjelmassa, mutta työnkuva ja työaika vaihtelevat sairaaloiden resurssien mukaan. Yliopistosairaalan koordinaattorin työhön kuuluu myös erva-alueensa keskussairaaloiden kanssa tehtävä yhteistyö ja toiminnan tukeminen.

Edellinen sivu Osion alkuun

Päivitetty  22.8.2018

Kyllä