Siirry sivun sisältöön

Ikääntyminen muuttaa muistia ja tiedonkäsittelyä

Iän myötä muisti ja tiedonkäsittely ovat herkempiä häiriöille. Normaaliin ikääntymiseen liittyvä muistin heikentyminen ei kuitenkaan merkittävästi vaikuta itsenäiseen pärjäämiseen tai päivittäistoimiin.

Ikääntyessä uusien asioiden oppimisesta voi tulla työläämpää kuin nuorempana. Oppiminen hidastuu ja vaatii enemmän kertausta. Usein on vaikea muistaa ja tehdä samanaikaisesti useaa asiaa. Ikääntymisen voi huomata tilanteissa, jotka vaativat nopeaa reagointia tai joustavuutta. Toisaalta iän myötä karttuu tietoja, taitoja ja kokemusta, mikä voi auttaa monimutkaisten kokonaisuuksien hahmottamisessa.

Tilannetekijöiden, kuten vireystilan ja ympäristön häiriöiden, merkitys muistamiseen korostuu iän myötä.

Taulukko 1. Eri muistiprosessien muutos

Mieleen painaminen heikkenee.

Muistissa säilyminen ei heikkene.

Mieleenpalautus käy työläämmäksi.

Aloitteisuutta ja ponnistelua vaativa prosessointi heikkenee.

Vapaa mieleenpalautus heikkenee.

Vihjeisiin perustuva ja tunnistava mieleenpalautus säilyy.

Tilannetekijöiden vaikutus korostuu.

Taulukko: Erkinjuntti T, Remes A, Rinne J, Soininen H (toim.) Muistisairaudet. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2015

Päivitetty 23.1.2023