Kuntoutusmuodot aivovammoissa

Aivovammojen kuntoutus voi sisältää esimerkiksi eri terapiamuotoja tai ammatillista kuntoutusta.

Kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus lähtee kuntoutujan yksilöllisistä tarpeista. Kuntoutusta suunnitellaan asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti. Monet eri tahot rahoittavat ja järjestävät kuntoutusta, esimerkiksi Kela, työeläkelaitokset, vakuutusyhtiöt ja kunnat. Lisätietoa löydät seuraavasta linkistä:

Kuntoutus voi sisältää seuraavia osa-alueita:

Päivitetty  15.3.2022

Kyllä