Siirry sivun sisältöön

Narkolepsiaa sairastavan sosiaalietuudet

Narkolepsiaa sairastavat ovat oikeutettuja erilaisiin työ- ja toimintakykyä tukeviin taloudellisiin tai muihin etuuksiin.

Jokaisella neurologian poliklinikalla on käytettävissä kuntoutusohjaaja ja/tai sosiaalityöntekijä, joka voi tarvittaessa auttaa etuisuusasioiden selvittämisessä.

Voit lukea erilaisista oikeuksista ja etuuksista Terveyskylän Kuntoutumistalosta.

Narkolepsiaan tarkoitetut lääkkeet kuuluvat tietyin rajoittein Kelan erityiskorvattavuuden piiriin. Modafiniili ja natriumoksibaatti kuuluvat ylempään erityiskorvattavuuteen lääkärinlausunnolla.

Pitolisantti on peruskorvattava, jos modafiniilista ei ole ollut riittävää apua tai se ei sovellu käytettäväksi.

Metyylifenidaattivalmisteille ei ole virallista käyttöaihetta narkolepsian hoitoon, joten ne eivät ole erityiskorvattavia. Metyylifenidaatista on olemassa kuitenkin useita rinnakkaisvalmisteita, joten lääke ei ole erityisen kallis. Ne ovat myös peruskorvattavia, jolloin ne kerryttävät vuosiomavastuuta eli lääkekattoa. Kun lääkekatto on täyttynyt (vuoden 2020 lääkekatto 577,66 euroa), lääkkeistä menee vain 2,50 euron omavastuuosuus.

Myöskään katapleksian hoitoon käytetyille mielialalääkkeille ei ole erityiskorvattavuutta, mutta toisaalta niillekin on useita rinnakkaisvalmisteita.

Jos narkolepsia on aiheutunut H1N1-rokotteesta, Lääkevahinkovakuutuspooli korvaa narkolepsian hoitoon tarkoitetut lääkkeet.

Ammatillisella kuntoutuksella tarkoitetaan niitä toimia, joilla edistetään ammatinvalintaa, työllistymistä, työhön paluuta tai työelämässä pysymistä sairaudesta huolimatta. Ammatillisesta kuntoutuksesta voivat vastata useat eri tahot. Narkolepsian kohdalla ammatillista kuntotusta voi saada esim. Kelasta, jos työhistoriaa ei ole tai sitä on vähän. Jos olet ollut työelämässä pidempään (n. 5 vuotta), ammatillisesta kuntoutuksesta vastaa työeläkelaitos.

Käytännössä ammatillinen kuntoutus voi sisältää esim. ammatinvalinnan ohjausta, työkokeilun jne.

Ammatilliseen kuntoutukseen tarvitaan kuntoutussuunnitelma ja lääkärin lausunto. Voit lukea lisää ammatillisesta kuntoutuksesta Kelan ja STM:n sivuilta sekä Kuntoutumistalosta seuraavista linkeistä:

16-67-vuotias narkolepsiaa sairastava voi saada kuntoutuksen ajalle kuntoutusrahaa. Jos opiskelu on osa ammatillista kuntoutusta, voi kuntoutusrahaa saada myös opiskelujen ajalle opintotuen sijaan.

Vammaistuen ja eläkettä saavan hoitotuen edellytykset voivat täyttyä, jos sairaus aiheuttaa huomattavaa haittaa henkilökohtaisissa toiminnoissa tai se aiheuttaa ohjauksen tai valvonnan tarpeen arjen toimissa.

Kaikissa erikoissairaanhoidon yksiköissä työskentelee sosiaalityöntekijä ja kuntoutusohjaaja. He voivat tarvittaessa auttaa narkolepsiaan liittyvissä sosiaalietuuksiin tai kuntoutuksiin liittyvissä asioissa.

Päivitetty 25.1.2024