Siirry sivun sisältöön

Fysioterapia lukinkalvonalaisen verenvuodon (SAV) jälkeen

Fysioterapia on tärkeä osa neurokirurgisen potilaan hoitoa. Tavoitteena on liikkumista tukeva ja toimintakykyä edistävä kuntoutus.

Aivoverenvuodon saaneen potilaan fysioterapia painottuu potilaan oireiden sekä liikkumisen ja toimintakyvyn selvittämiseen. Kuntoutumisen edetessä pyritään harjoittelulla tukemaan potilaan omatoimisuutta.

Fysioterapian tarve arvioidaan moniammatillisen tiimin kesken, johon kuuluvat lääkäri, hoitajat ja fysioterapeutti. Fysioterapia alkaa heti, kun potilaan kliininen tilanne on riittävän vakaa. Tarvittaessa konsultoidaan toimintaterapeuttia esimerkiksi asentohoitolastojen tarpeesta.

Kuntoutus aloitetaan jo tehovalvontaosastolla

Tehovalvontaosastolla fysioterapia aloitetaan yleensä ensimmäisten päivien aikana raajojen nivelliikkuvuuksia ylläpitävällä terapialla sekä hengitysharjoituksilla. Potilaan voinnin salliessa edetään istuma- ja seisomatasapainoharjoituksiin. Aivoperäisen sairauden myötä tasapaino voi heikentyä. Epävarman tasapainon takia ei tarvitse jäädä paikalleen, jo istuminen edistää toipumista.

Vuodeosastolla potilaan kuntoutusta jatketaan potilaan voinnin mukaan. Kuntoutus pyritään yhdistämään potilaan päivittäisiin toimintoihin ja aktivoidaan potilasta toimimaan mahdollisimman omatoimisesti. Sairaalassa ollessaankin on tärkeää liikkua riittävästi, runsas vuodelepo heikentää merkittävästi yleiskuntoa ja lihasvoimaa, myös mm. painehaava– ja keuhkotulehdusriski kasvaa.

Fysioterapia etenee yksilöllisesti potilaan voinnin mukaan

Fysioterapeutti arvioi ja ohjaa potilaan liikkumista. Liikkumisen harjoittelu aloitetaan yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa ja liikkumisen ollessa turvallista, voi potilas liikkua omatoimisesti. Mahdollinen apuvälineen tarve arvioidaan yhdessä potilaan kanssa ja harjoitellaan sen käyttöä. Kotiutuessa tarvittavat apuvälineet lainataan oman kotipaikkakunnan apuvälinelainaamosta.

Toipuminen etenee vähitellen ja vaihtelee yksilöllisesti. Toipilasaikana ja kotiutumisen jälkeen on tärkeää liikkua oman voinnin mukaan mutta aluksi voimakasta fyysistä rasitusta on syytä välttää. Ulkoilu ja kevyet kotiaskareet ovat eduksi kuntoutumiselle. On hyvä muistaa, että toipilasaikana väsymistä voi esiintyä enemmän, joten aktiviteetteja on hyvä jaksottaa päivän mittaan. Myös lepo on osa kuntoutumista. Jotta omatoimisuus ja liikkuminen edistyvät, arjen tulisi olla kuntouttavaa. Tällöin myös läheisten tuki on tärkeää.

Päivitetty 1.2.2021