Siirry sivun sisältöön

Apomorfiini Parkinsonin taudin hoidossa

Kun Parkinsonin taudin oireita on tablettilääkityksestä huolimatta paljon, voidaan kokeilla apomorfiini-lääkitystä. Apomorfiini annostellaan pistoskynän tai pumpun avulla.

Apomorfiini ei nimestään huolimatta ole vaikutukseltaan sukua morfiinille vaan vaikuttaa dopamiinin tavoin kuten esim. pramipeksoli tai ropiniroli. Apomorfiinia voidaan käyttää, mikäli tablettilääkityksellä ei päästä tyydyttävään hoitotasapainoon. Huonosta oireiden hallinnasta kertovat esimerkiksi päivittäin usein toistuvat OFF-vaiheet, jolloin Parkinson-oireet voimistuvat huomattavasti lääkeannosten välillä. Apomorfiini annostellaan ihon alle joko pistoskynällä eli injektioina tai pumpun ja ihonalaisen neulan avulla eli infuusiona.

Tilanvaihteluvaiheen Parkinsonin taudissa voidaan tablettilääkityksen rinnalla käyttää ihonalaisesti pistoskynällä annosteltavia apomorfiini-injektioita off-vaiheiden nopeaan lievittämiseen. Apomorfiini-injektiot ovat nopeavaikutteisia: off-vaihe lievittyy yleensä n. 8 min apomorfiini-injektion jälkeen. Apomorfiinin vaikutus kestää kuitenkin vain noin tunnin ajan, minkä vuoksi on muistettava ottaa myös levodopaa.

Apomorfiini voidaan annostella myös jatkuvana infuusiona ihon alle, jos Parkinsonin taudin oireet eivät ole hallinnassa kuudesti päivässä otettavilla tablettilääkkeillä.

Apomorfiini-infuusio saattaa olla hyvä vaihtoehto potilaalle, jolle on pohdittu syväaivostimulaattorihoitoa, mutta aivoleikkaus riskeineen pelottaa tai jos stimulaattorihoitoa ei voida toteuttaa esimerkiksi magneettikuvissa todettujen poikkeavuuksien vuoksi. Ennen infuusiohoitoon siirtymistä on eduksi, jos edeltävästi on ollut käytössä apomorfiinikynä, eikä hankalia haittavaikutuksia ole ilmaantunut.

Apomorfiini-infuusio ei todennäköisesti sovi, jos on merkittäviä muistivaikeuksia, matalaan verenpaineeseen liittyvää oireilua, harha-aistimuksia tai aiemmin Parkinson-lääkkeistä tullut pelihimo.

Jos OFF-vaiheita on vain harvoin, apomorfiini annostellaan pistoskynällä. Jos apomorfiiniannoksia tarvitaan enemmän kuin 5-8 päivässä, voi olla järkevää siirtyä apomorfiini-infuusioon.

Sopivan kerta-annoksen määrittämiseksi ja sivuvaikutusten mahdollisuuden vuoksi kynäpistoshoito tulee aloittaa lääkärin valvonnassa.

Apomorfiini-infuusio annostellaan päivittäin vaihdettavan, vatsan alueen ihonalaiskudokseen pistettävän neulan kautta pienehkön pumpun avulla. Mitään kirurgisia toimenpiteitä hoidon toteuttamiseksi ei tarvita, joten sen kokeileminen on varsin helppoa ja riskitöntä. Infuusio aloitetaan osastolla. Levodopatabletteja yleensä jatketaan myös apomorfiini-infuusion aikana.

Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat haukottelu, pahoinvointi, pystyverenpaineen lasku, uneliaisuus ja pakkoliikkeet. Apomorfiini-injektioiden käyttö edellyttää hyvää käsien toimintaa off-vaiheessakin. Muuten pistokset antaa omainen tai avustaja.

Yleisin haittavaikutus infuusioista ovat pistospaikoille tulevat ihon nystyrät, jotka sinällään ovat vaarattomia. Infuusiohoitoon voi myös liittyä impulssikontrollin ongelmia ja harha-aistimuksia.

Päivitetty 2.3.2022