Siirry sivun sisältöön

Hermoston muovautuvuus MS-taudin kuntoutuksessa

Kuntoutuksessa hyödynnetään aivojen muovautuvuutta kykyjen ja taitojen uudelleen opettelussa. Kuntoutujalla on apunaan joukko asiantuntijoita ja vertaistukijoita.

Hermoston sairauksien ja hermovaurioista johtuvien oireiden kuntouttaminen perustuu aivojen muovautuvuuteen. Hermovauriossa reitti aivoista tai selkäytimestä käsiin, jalkoihin, kasvoihin, vartalolle tai sisäelimiin on vaurioitunut. Hermosolut ovat ikään kuin polkujen ja teiden verkosto, ja uuden reitin löytyminen on mahdollista. Menetetty toiminnallisuus pyritäänkin kuntoutuksessa palauttamaan etsimällä hermostossa uusi reitti vaurioituneen tilalle. Uuden reitin etsiminen vaatii kuitenkin vaivaa ja aikaa, ja se vahvistuu vain harjoituksen myötä. Sellaisia haittoja, jotka sinnikkäästä harjoittelusta huolimatta eivät korjaudu, on usein mahdollista vähentää apuvälineiden ja uusien rutiinien avulla.

Miten hermoston vaurioita kuntoutetaan?

Tavallisesti taudin alkuvaiheessa parasta kuntoutusta on omaehtoinen liikunta. Usein se riittää myös ainoaksi kuntoutukseksi, mikäli taudin oireita ei ole tai ne ovat vähäisiä. Mikäli oireita kertyy enemmän, kuntoutuksen onnistumisen ratkaisee ennen kaikkea MS-tautia sairastavan muutos hoitoa vastaanottavasta potilaasta aktiiviseksi kuntoutujaksi. Moniammatillinen kuntoutus lisää toimintakykyä ja elämänlaatua ja voi auttaa vähentämään taudin edetessä koettua uupumusta. Kuntoutukseen voi sisältyä oireiden ja tarpeiden mukaan fysio-, toiminta- ja puheterapiaa sekä neuropsykologista kuntoutusta. Tiedolliseen kuntoutukseen sisältyy ensitiedon saaminen sekä, lihashuolto- ja liikuntaneuvontaa.

Sairauden oireet synnyttävät helposti uusia ongelmia: esimerkiksi kipu voi lisääntyä tuki- ja liikuntaelimistön kuormittumisesta, ja ummetus voi vaikeutua liikkumisen vähentymisen vuoksi. Jos liikuntakyky on rajoittunut, voi tämä aiheuttaa haasteita painonhallintaan. Painonhallinnan tueksi on mahdollista saada myös ravitsemusneuvontaa. Kuntoutukseen kuuluu myös mahdollisuus muiden vastaavassa tilanteessa olevien tapaamiseen. Moniammatillisessa kuntoutuksessa sovitaan yhdessä kuntoutustavoite, määritellään tavoitteeseen pääsemiseksi tarvittavat keinot ja arvioidaan tavoitteen saavuttaminen.

Päivitetty 11.3.2022