Siirry sivun sisältöön

Epilepsialääkkeiden psyykkiset haittavaikutukset

Osa epilepsialääkkeistä voi aiheuttaa psyykkisiä haittoja kuten masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta.

Psyykkisiä haittavaikutuksia liittyy erityisesti levetirasetaamin, perampaneelin, topiramaatin ja tsonisamidin käyttöön. Jos epilepsiaa sairastavalla on ennestään tiedossa olevia psyykkisiä ongelmia tai aiemmasta lääkkeestä on tullut psyykkisiä haittoja, pyritään välttämään jatkossa näitä lääkkeitä. Epilepsialääkitystä aloitettaessa tai vaihdettaessa on herkästi otettava yhteyttä hoitotahoon, jos uuden lääkkeen aloituksen jälkeen ilmenee mielialamuutoksia tai itsetuhoajatuksia tai -käyttäytymistä.

Päivitetty 11.1.2022