Siirry sivun sisältöön

Vireystilan tutkimukset narkolepsiassa

​​Narkolepsian toteamisessa tai seurannassa tarvitaan aina erilaisia vireystilan tutkimuksia.

Vireystilan tutkimuksia ovat aktigrafia, unipolygrafia, univiivetesti eli MSLT sekä hereilläpysymistestit MWT ja OSLER-testi.

Aktigrafia on liikeaktiivisuusmittaus. Sen avulla tutkitaan yleensä kahden viikon ajan vuorokausirytmiä, vuoteessaoloaikaa ja rauhallisen unen määrää. Narkolepsian diagnoosia varten on tärkeää sulkea pois, ettei poikkeava testitulos johdu unen puutteesta.

Unipolygrafiaa käytetään mm. varmistamaan riittävä yöuni ennen univiivetestiä ja siinä voidaan analysoida tarkemmin unen rakennetta ja sen poikkeavuuksia.

Univiivetestin tarkoituksena on selvittää, nukahdatko liian helposti ja nopeasti ja liittyykö nukahtamiseen poikkeavaa vilkeunta eli REM-unta. Narkolepsiadiagnoosi voidaan varmistaa univiivetestillä.

Hereilläpysymistestillä selvitetään kykyä pysyä valveilla yksitoikkoisissa tilanteissa. Sitä käytetään, kun halutaan selvittää mahdollisuuksia saada ajokortti tai pitää se, jos on todettu päiväväsymystä aiheuttava sairaus, kuten narkolepsia.

OSLER-testi on käyttäytymiseen perustuva hereilläpysymistesti. Sitä käytetään yleensä silloin, kun halutaan selvittää mahdollisuuksia jatkaa autolla ajoa, jos on todettu päiväväsymystä aiheuttava sairaus, kuten narkolepsia.

Päivitetty 25.1.2024