Siirry sivun sisältöön

Lukinkalvonalaisen verenvuodon (SAV) todentaminen

Jos epäillään, että potilaalla on SAV, diagnoosi varmistetaan pään tietokonetomografiakuvauksella, jossa näkyy verta lukinkalvonalaisessa tilassa.

Itse vuotokohta eli vuotanut aneurysma todennetaan aivovaltimoiden varjoainekuvauksella, joka tehdään yleensä pään TT-kuvauksen jälkeen. Jos vuotoepäilystä on kulunut yli 6 tuntia, ja pään TT-kuvantaminen ei näytä selkeästi verta aivojen ympärillä, aivoselkäydinnestenäyte on vuotoepäilyssä usein tarpeen.

SAV- diagnoosin varmistuttua potilas kuljetetaan neurokirurgiseen yksikköön yliopistosairaalaan (HUS, KYS, OYS, TAYS, TYKS). Yliopistosairaalan päivystyspoliklinikalla neurokirurgian ja/tai neurologian päivystäjä arvioi potilaan voinnin yhdessä anestesialääkärin ja hoitohenkilökunnan kanssa. Aivovaltimopullistuman todentamiseksi tehtävä aivoverisuonten kuvaus tehdään usein yliopistosairaalassa, vaikka itse SAV olisi todettu keskus- tai aluesairaalassa.

Päivitetty 1.2.2021