MS-tauti ja raskaus

MS-tauti ei ole este lasten saamiselle. Usein MS-tauti rauhoittuu raskauden aikana eikä lääkitystäkään silloin tarvita.

Lasten hankkiminen on mahdollista MS-tautia sairastavalle, eikä taudista ole sinänsä yleensä haittaa raskausaikana äidin tai lapsen kannalta. Raskauden edetessä MS-tauti pysyy usein rauhallisena, eikä pahenemisvaiheita esiinny. MS-taudin lääkehoitojen yhteydessä on käytettävä luotettavaa raskaudenehkäisyä. MS-taudin Käypä hoito -suosituksen mukaan mitään MS-taudin hoitoon käytettävää lääkettä, paitsi metyyliprednisolonipulssihoitoa ja glatirameeriasetaattia, ei suositella käytettävän raskauden aikana. Kun raskautta suunnitellaan, erikoislääkäri ohjaa lääkkeiden pois jättämisen. Lääkkeiden lopettamiseen liittyy käytetystä lääkevalmisteesta riippuen varoaika, jonka jälkeen raskaus on turvallinen. Beetainterferonia voidaan käyttää, kunnes raskaustesti on positiivinen.

Synnytyksen jälkeen riski MS-taudin pahenemisvaiheeseen voi olla suurentunut. MS-taudin lääkehoito aloitetaankin nopeasti uudelleen turvallisiksi todetuilla lääkkeillä. Pahenemisvaiheen alkamisen riskiä lisäävät raskautta edeltäneet vaikeat pahenemisvaiheet tai vaikea taudin aste. Ihon alle pistettävien MS-taudin hoitoon käytettävien lääkkeiden erittymistä äidinmaitoon pidetään epätodennäköisenä, mutta tutkimustietoa hoitoon liittyvistä riskeistä on vähän. Imetyksen kestosta ja lääkityksen aloittamisen ajankohdasta synnytyksen jälkeen voit keskustella tarkemmin hoitavan lääkärin kanssa.

 

Kyllä

Päivitetty  27.5.2021