Siirry sivun sisältöön

Kehityshäiriöiden riski epilepsiassa

Epilepsiapotilaiden lapsilla on 2–3 kertaa suurempi kehityshäiriöiden riski kuin terveiden äitien lapsilla. Eli yli 90 % epilepsiaa sairastavien äitien lapsista on täysin terveitä.

Kehityshäiriöiden riskiä lisäävät suvussa olevat kehityshäiriöt, useamman lääkkeen yhteiskäyttö ja epilepsialääkkeiden korkeat annokset ja käytettävä epilepsialääke.

Kehityshäiriö voi näkyä

  • sikiön kasvun hidastumisena

  • rakenteellisena (eriasteiset sydänviat, huuli- ja suulakihalkiot, lievät munuaisviat tai poikkeavat kasvojen ja raajojen piirteet)

  • toiminnallisena häiriönä (kognitiivisen kehityksen esim. puheen viivästymisenä, oppimisvaikeuksina tai psyko-sosiaalisen selviytymisen häiriöinä)

Hermostoputken sulkeutumishäiriöiden riski on suurempi epilepsiapotilaiden raskauksissa. Tämän takia suositellaan foolihappolisää 0.4 mg/vrk:ssa aloitettavan vähintään kaksi kuukautta ennen ehkäisyn lopettamista.

Mikäli edellisessä raskaudessa on esiintynyt keskushermostoputken sulkeutumishäiriö, foolihappolisää suositellaan annoksella 4 mg/vrk. Folaattiarvojen mittaamisella ennen raskautta tai sen aikana ei ole merkitystä. Foolihappolisää jatketaan 12. raskausviikkoon asti.

Erityisesti valproaatin käyttöön liittyy merkittävät kehityksen häiriöt riskit, ja sen käyttöä suositellaan vältettäväksi, mikäli mahdollista.

Valproaattialtistukseen liittyvä epämuodostumariski on selvästi suurempi (10 %) kuin karbamatsepiinin (3,0 %), levatirasetaamin (3%) ja lamotrigiinin (3%). Epilepsialääkkeiden aiheuttamien kehityshäiriöiden riskeistä raskauden aikana on toistaiseksi rajallista tietoa erityisesti uusien lääkkeiden kohdalla. Haittavaikutuksien riski näyttäisi olevan riippuvainen myös käytetystä annoksesta.

Päivitetty 11.1.2022