Siirry sivun sisältöön

Mielenterveyden häiriöt muistivaikeuksien syynä

Mielenterveyden häiriöihin voi liittyä kognitiivisia oireita erityisesti muistamisessa ja keskittymisessä.

Mielenterveyden ongelmissa esiintyy usein kognitiivisia eli tiedonkäsittelyyn liittyviä oireita, jotka korjaantuvat mielen tervehtyessä. Kognitiivisten oireiden taustalla voi olla esimerkiksi ahdistuneisuushäiriö, mielialahäiriö, psykoosisairaus tai traumaattisia kokemuksia. Joskus vakavaan masennustilaan voi liittyä iäkkäällä jopa dementialta vaikuttava kognitiivinen muistin ja muun tiedonkäsittelyn heikentyminen. Psyykkisen sairauden ja muistisairauden erottaminen toisistaan voi olla vaativaa, sillä psyykkinen oireilu on tavallinen muistisairauden liitännäisoire.

Masennukseen liittyy usein keskittymis- ja muistivaikeuksia, päätöksenteon vaiketumista, tiedonkäsittelyn hidastumista ja toiminnanohjauksen heikentymistä. Kun masennusta hoidetaan, muistioireet voivat jatkua, vaikka masennus olisi jo helpottamassa. Useimmiten tiedonkäsittelyn oireet lievittyvät ajan kuluessa. Joillakin oireita saattaa jäädä pysyvämmin, erityisesti jos elämäntilanne pysyy kuormittavana ja arjen hallinta vie voimavarjoja.

Myös kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy tiedonkäsittelyn muutoksia. Muutosten vaikeusaste ja esiintyvyys vaihtelee yksilöllisesti sairauden vaikeusasteen ja hoitotasapainon mukaan. Yleisimpiä oireita ovat toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden sekä muistitoimintojen vaikeudet.

Kovin ahdistuneena voi olla sekava olo ja tunne, ettei muistikaan toimi normaalisti. Ahdistuneisuus heikentää keskittymistä ja tarkkaavuuden joustavaa suuntaamista heikentäen näin oppimista ja muistamista.

Psykoosisairauksista kärsivillä potilailla on varsin paljon ja usein toimintakykyä merkittävästi heikentäviä kognitiivisia ongelmia, mutta nämä eivät ole samalla tavalla eteneviä kuin muistisairauksissa. Sairauden hyvä hoito on keskeinen toimintakykyä tukeva tekijä.

Joskus voi tuntua, että traumaattinen kokemus on kadonnut muistista kokonaan tai osittain. Tällöin on kyseessä dissosiatiivinen muistinmenetys.

Päivitetty 23.1.2023