Siirry sivun sisältöön

Kotihoidon tukipalvelut muistisairauksissa

Tukipalvelut suunnitellaan potilaan ja omaisten yksilöllisen tarpeen mukaan. Kotihoidon kautta järjestyy monenlaista henkilökohtaista apua ja apuvälineitä.

Kotiin saatavien palveluiden tarvetta arvioidaan alkuvaiheessa sairastuneen ja myöhemmässä vaiheessa enenevässä määrin myös hoitavan omaisen tarpeiden mukaan. Yksinasuva muistisairas tarvitsee erilaisen palvelupaletin kuin omaisen kanssa asuva tai sellainen muistisairas, jonka läheisyydessä asuu paljon hoitoon osallistuvia omaisia tai ystäviä. Lähipiiri tulee ottaa mukaan yhteistyökumppaneina ja voimavarana: kaikille löytyy oma paikkansa auttajien ketjussa. Tukiverkoston hauraus tai puuttuminen asettaa ammattilaisille suurempia vaatimuksia yksilöllisen elämän ymmärtämisessä ja tarpeiden havaitsemisessa.

Monenlaista tukea ja apua on saatavilla

Kotihoito tarjoaa runsaasti erilaisia tukipalveluita:

  • muistiapuvälineet

  • liikkumisen apuvälineet

  • turvapuhelin

  • ateria-, siivous-, pyykki- ja kauppapalvelut

  • kodin turvalaitteet, kuten liesivahti ja ovivahti

  • kylpyhuoneremontti

  • saattoapu ja asiointiapu

  • erilaiset vapaaehtoistoiminnat, kuten ystäväpalvelu ja ulkoiluapu.

Suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti saatavat kotihoidon tukipalvelut edellyttävät, että muistihoitaja on perehtynyt tarkasti kotitilanteeseen ja tunnistaa sairauden aiheuttamia haasteita.

Tukipalvelujen oikea määrä selviää parhaiten tutustumalla palveluun ja kokeilemalla eri vaihtoehtoja ja niiden toimivuutta. Toisaalta pelkkä kokeilukin saattaa olla niin raskasta, että palvelut jäävät ottamatta käyttöön. Muistisairaalla voi olla korkea kynnys avun vastaanottamiseen esimerkiksi muistamattomuuden aiheuttaman epäluuloisuuden vuoksi. Kotiin tuotavien palvelujen kohdalla henkilökohtaisen luottamuksellisen yhteistyösuhteen syntyminen ja mahdollisimman vähäinen henkilöiden vaihtuvuus voivat olla ratkaisevia onnistumisen kannalta.

Päivitetty 23.1.2023