Siirry sivun sisältöön

Tukea kotiin muistisairaalle ja hänen läheiselleen

Apuvälineillä ja erilaisilla muistisairaan ja hänen omaisensa tukimuodoilla voidaan mahdollistaa mahdollisimman pitkään kotona asuminen muistisairaalle.

Asuminen kotona

Muistisairas selviytyy usein parhaiten tutussa ympäristössä, tuttujen rutiinien keskellä. Moni muistisairas ihminen asuukin kotona niin kauan kuin mahdollista, joko itsenäisesti tai hoitavan omaisen, omaishoitajan, apuvälineiden ja/tai kotiavun turvin.

Sairauden varhaisessa vaiheessa kotiin voidaan hankkia apuvälineitä ja ratkaisuja, jotka auttavat arjessa selviytymistä. Ihmiselle on tärkeää säilyttää oman elämänsä hallinta mahdollisimman pitkään. Omaa kotiympäristöä muokkaamalla voidaan tukea muistisairaan ihmisen toimintakykyä ja mahdollisuutta asua kotona. Tuttu, viihtyisä ja turvallinen ympäristö tukevat toimintakykyä. Sopivat värikontrastit voivat helpottaa hahmottamista ja auttaa selviytymään kotona. Esimerkiksi tuolin tai WC-istuinrenkaan voimakas, muusta ympäristöstä poikkeava väri helpottaa sekä istuimen hahmottamista että istuutumista.

Valaistus on vuorokausirytmin tukemiseksi tärkeää, sillä Suomen valoisat kesät ja pimeät talvet sotkevat luonnollista vuorokausirytmiä. Kesäaikaan pimennysverhot voivat helpottaa nukahtamista ja talven pimeinä kuukausina sisävalaistukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Muistisairauteen voi liittyä tasapainon ja koordinaation haasteita, jotka aiheuttavat kaatumistapaturmia. Erilaiset apuvälineet lisäävät kodin turvallisuutta.

Kotona asumisen tulee tuntua turvalliselta, miellyttävältä ja mielekkäältä. Kun sairaus etenee, ei koti enää välttämättä ole paras paikka.

Lyhyt- ja pitkäaikaishoito

Suurin ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä ennakoiva tekijä on sairastuneen käyttäytymisen muutokset, jotka läheiset kokevat raskaiksi. Myös sairauden nopea eteneminen, lisääntyvä avuntarve, turvattomuus sekä kävely- ja pidätyskyvyn menettäminen ennakoivat kotihoidon loppumista. Jokainen tilanne on kuitenkin yksilöllinen. Lyhyt- tai pitkäaikaishoitoon siirtymiseen vaikuttavat muun muassa perheen sisäiset suhteet, läheisten mahdollisuudet omaishoitoon, omaishoitajan psyykkinen ja fyysinen terveydentila sekä saatu tuki ja apu.

Asumistilanteen arviointiin ja puheeksi ottamiseen voi hyödyntää esimerkiksi Hoitotyön tutkimussäätiön materiaalia. On tärkeää, että muistisairaalle ihmiselle löytyy juuri hänen tarpeensa ymmärtävä yhteisökoti, jossa omannäköinen elämä voi jatkua. Muistisairasta ihmistä on tärkeää kuulla asumista koskevissa asioissa.

Päivitetty 23.1.2023