Siirry sivun sisältöön

Levodopainfuusio Parkinsonin taudin hoidossa

Jos tablettilääkitys ei riittävästi korjaa liikeoireita, harkitaan lääkkeiden rinnalle syväaivostimulaattoria (DBS) tai suolensisäistä levodopan annostelua (levodopainfuusio).

Levodopainfuusiohoito tarkoittaa Parkinsonin taudissa yleisimmin käytetyn lääkkeen eli levodopan annostelua suoraan suolistoon. Hoitomuodon etu on nestemäisen lääkkeen jatkuva annostelu, jolloin voidaan välttää hankalat tilanvaihtelut ja oireiden korostuminen. Lääke annostellaan yksilöllisen ohjelman mukaisesti mukana kannettavasta pumpusta letkua pitkin vatsan ihon läpi tehdyn aukon kautta suolistoon.

Jos sinulla on Parkinsonin tauti ja hyödyt levodopalääkityksestä, saattaa levodopainfuusiohoito sopia sinulle. Hoitoa ei suositella, jos aiemmin on todettu vaikea dementia, psykiatrinen sairaus (esim. psykoosi) tai mahasuoliavannetta (PEG-letkua) ei voida asentaa vatsan alueen rakenteellisen poikkeavuuden vuoksi. Hoitoa ei myöskään suositella, jos epäillään oireiden taustalla olevan Parkinson plus -oireyhtymän.

Jos Parkinsonin taudin motoriset oireet vaikeuttavat päivittäistä elämääsi eikä parhaalla tablettilääkityksellä saada enää tyydyttävää vastetta toimintakyvyn parantamiseksi

Jos sinulla on hankalia motorisia tilanvaihteluita (OFF-vaiheita) tai tahattomia pakkoliikkeitä (dyskinesioita)

Levodopainfuusiolla voidaan taata tasaisempi levodopapitoisuus tablettilääkitykseen nähden, jolloin motoriset tilanvaihtelut vähenevät. Infuusio vähentää myös OFF-aikaa.

  • Joudut pitämään mukana kasettia, josta lääkettä annostellaan

  • PEG-letkun pää voi liukua ulos ohutsuolesta, jolloin lääkevaikutuksen teho heikkenee

  • PEG-letkun pää voi tukkeutua

  • Pumppuun voi ilmaantua toimintahäiriö

  • Avanne voi tulehtua.

Näissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä hoitavaan neurologiaan yksikköön.

Infuusiohoidon aikana paino voi laskea, jonka vuoksi painon seuranta on tärkeää. Hoito voi aiheuttaa harvinaisena haittavaikutuksena ääreishermoston vaurioita, jonka vuoksi on tärkeää kertoa lääkärille uusista käsien tai jalkojen puutumis- tai pistelytuntemuksista.

Päivitetty 2.3.2022