Siirry sivun sisältöön

Töihin lukinkalvonalaisen verenvuodon (SAV) jälkeen

SAV on sairautena yksilöllinen, ja niin myös siitä toipuminen. Töihin paluu onnistuu yleensä aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua sairastumisesta.

Potilaiden kunto sairaalassa ollessa sekä toipumisaikana vaihtelee suuresti ja toipumisvaiheen haasteet ovat jokaisella erilaiset. Kuitenkin yhteisiä piirteitä SAV:n jälkeiseen toipumiseen liittyy: potilaat kokevat usein yleisoireita kuten väsyneisyys, keskittymiskyvyn puute, kuormitusalttius, muistivaikeudet sekä mielialaoireet.

Oireet lievittyvät yleensä vähitellen kuukausien kuluessa, mutta jotkut tarvitsevat erillistä kuntoutusta ja hoitoa oireisiinsa. Tästä syystä työkyvyn palautuminen on yksilöllistä, huomioiden myös työtehtävien vaihtelevat vaatimukset.

Töihin paluu onnistuu yleensä aikaisintaan 2kk kuluttua sairastumisesta. Usein kuitenkin tässä vaiheessa toipuminen on vielä kesken, ja joskus vaaditaan pidempää sairauslomaa tai erityisjärjestelyjä työpaikalla töihin paluun mahdollistamiseksi. Siksipä herkästi suositellaan hakeutumista työterveyslääkärin vastaanotolle ennen töihin paluuta. Usein tarvitaan myös työterveyslääkärin seurantaa töiden alettua.

Osa vakavammin sairastuneista potilaista pääsee palaamaan työelämään vasta noin 6 kk- 2 vuoden kuluttua sairastumisesta, aktiivisen kuntoutusjakson jälkeen. Osalle potilaista jää SAV:n seurauksena oireita, joiden vuoksi töihin palaaminen ei ole mahdollista.

Päivitetty 1.2.2021