Verenpaineen vaikutus muistisairausriskiin

Pitkään koholla olevan verenpaineen tiedetään aiheuttavan muutoksia aivojen verisuonissa. Verisuonisairaudet voivat aiheuttaa muistisairautta.

Aivoverisuonten muutokset, kuten valtimonkovettumatauti ja verisuonten kimmoisuuden väheneminen, lisäävät riskiä sairastua aivoverenkiertosairauksiin, joita ovat muun muassa aivoinfarktit, aivoverenvuodot ja aivojen pienten suonten tauti. Tutkimuksissa on todettu yhteys keski-iässä koholla olevan verenpaineen ja aivoverenkiertosairauden aiheuttaman muistisairauden välillä. Kohonneen verenpaineen ja Alzheimerin taudin välillä on myös todettu olevan yhteys, mutta tätä mekanismia ei tunneta vielä kovin hyvin.

Verenpaineen hoito auttaa ennaltaehkäisemään muistisairauden kehittymistä

On olemassa jonkin verran tutkimusnäyttöä siitä, että verenpaineen alentaminen lääkkeillä pienentää muistisairauden riskiä. Yleinen suositus verenpaineelle on alle 135/85. Tutkimuksilla pyritään selvittämään, onko tämä optimaalinen verenpaineraja myös muistisairauden ennaltaehkäisyyn.

On olemassa myös tutkimuksia, joissa ei ole pystytty osoittamaan yhteyttä verenpaineen hoidon ja muistisairauteen sairastumisen riskin vähenemisen välillä. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että kohonnut verenpaine ei ole ainoa muistisairauden syy eikä kohonnut verenpaine lisää riskiä kaikilla ihmisillä. Todennäköisesti ainakin ne henkilöt, joilla on muitakin valtimotautien riskitekijöitä (esimerkiksi kohonnut kolesteroli, tupakointi, ylipaino), hyötyvät verenpainelääkityksestä eniten myös muistisairauden ehkäisyssä. Eri verenpainelääkkeiden välillä ei vielä tiedetä olevan eroa ehkäisytehon osalta.

muistisairaus; dementia; verenpaine; Aivoverenkiertohäiriö; aivoinfarkti; aivoverenvuoto

Kyllä

Päivitetty  23.1.2023