Muistisairaan etuudet

Lue lisää hoitotuesta, lääke- ja matkakorvauksista,  asiakasmaksuista, asumistuesta, kotiin saatavista palveluista, omaishoidon tuesta ja kuljetuspalvelutuesta.

sosiaalietuudet; lääkekorvaukset; eläkettä saavan hoitotuki; asumistuki; etuudet; muistisairaus; omaishoidontuki; kela

Kyllä

Päivitetty  23.1.2023