Siirry sivun sisältöön

Muita aivokasvaimen aiheuttamia oireita

Aivokasvain voi oireilla myös vaikutuksena henkiseen suorituskykyyn, tiedonkäsittelyyn tai erilaisin paikallistettavin oirein.

Aivokasvaimen sijainnista riippuen se voi aiheuttaa monenlaisia oireita, joita voi olla vaikea tulkita tai yhdistää aivokasvaimeen.

Henkiseen suorituskykyyn liittyvät oireet ovat yleisiä aivokasvaimissa. Käytännössä niitä on jonkinasteisina miltei kaikilla potilailla. Niitä ovat vireystilan säätelyjärjestelmän, tiedonkäsittelyjärjestelmän ja toiminnanohjausjärjestelmän vaurioihin liittyvät häiriöt.

Toiminnan ohjaus ja vireystilan säätelyjärjestelmä käyttävät laajimpia hermoverkkoja, joten ne myös vaurioituvat herkimmin. Oireet voivat olla vaikeita tulkita, koska samantapaisia oireita voi lievänä liittyä vaikkapa uupumiseen tai masennukseen ja voimakkaampina muihin aivosairauksiin. Lisäksi potilas itse havaitsee ja tiedostaa huonosti omia oireitaan. Vireystilan säätelyjärjestelmän vaurioissa tulee mm. poikkeavaa väsymystä ja unihäiriöitä sekä näiden seurauksia, kuten keskittymisvaikeuksia ja hitautta.

Tiedonkäsittelyjärjestelmän vaurioissa voi tulla vaikeutta hahmotuksessa, kielessä tai muistissa. Toiminnanohjaus on ikään kuin lennonjohto ja kapteeni, jotka saavat koneen menemään ja tulemaan halutulla tavalla. Vaurioissa tulee tilanteiden strukturoinnin, kokonaisuuksien hahmottamisen, arvostelukyvyn ja tahdikkuuden häiriöitä.

Potilas voi myös hidastua, tunne-elämän säätely voi häiriintyä, ja hän voi olla aloitekyvytön, virheitään huonosti korjaava (esim. villasukat löytyvät jääkaapista), ja monimutkaisissa tilanteissa hyvin nopeasti väsyvä. Aivokasvaimen aiheuttamina tällaiset oireet kehittyvät yleensä hitaasti viikkojen ja kuukausien, jopa vuosien aikana.

Kallonsisäiset kasvaimet voivat aiheuttaa paikallistavia oireita tuntoaistissa, näössä, kuulossa ja motoriikassa sekä aivorungossa. Tuntopuutoksia voi tulla päälakilohkon kasvaimissa.

Takaraivolohkon kasvain voi aiheuttaa vastakkaisen puolen näkökenttäpuutoksen. Aivorungon kasvaimiin liittyy usein kaksoiskuvia, nielemisvaikeuksia ja sanojen ääntämisen vaikeutta. Kuulohermon kasvain eli akustikusneurinooma huonontaa kuuloa ja voi aiheuttaa huimausta. Kallonpohjan kasvaimet voivat aiheuttaa muita aivohermojen oireita. Tällaisia ovat hajuaistin huononeminen, kahtena näkeminen, kasvojen tuntohäiriöt tai luomen roikkuminen.

Aivolisäkekasvaimen oireena voivat olla painevaikutuksen aiheuttama näkökenttäpuutos (painaa näköhermojen risteymää eli chiasmaa) ja päänsärky sekä monenlaiset hormonaaliset häiriöt riippuen kasvaimen kyvystä erittää hormoneja.

Päivitetty 3.8.2021