Siirry sivun sisältöön

Mielialamuutokset aivoverenkiertohäiriön jälkeen

Aivot vastaavat ihmisen tunnekokemuksista. Aivoverenkiertohäiriö voi vaikuttaa tunne-elämän säätelylle tärkeisiin aivoalueisiin.

Seurauksena voi olla esimerkiksi tunnekokemusten latistumista tai voimistumista, alentunutta sietokykyä tai itkuherkkyyttä. Toisaalta voi esiintyä tilanteeseen sopimatonta huolettomuutta ja joskus myös vaikeutta tulkita muiden tunnetiloja tai sosiaalisia tilanteita. Lisää tietoa tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn muutoksista löydät täältä.

Äkillinen sairastuminen voi olla järkytys

Aivoverenkiertohäiriöön sairastuminen usein äkillisenä tapahtumana säikäyttää ja järkyttää sekä potilasta että tämän lähipiiriä. Sairastunut saattaa vaurion sijainnista riippumatta kokea surun, alavireisyyden ja ahdistuneisuuden tuntemuksia toipumisen eri vaiheissa. Nämä ovat normaaleita mielen reaktioita vakavaan sairastumiseen ja muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Lisää emotionaalisesta sopeutumisesta äkilliseen neurologiseen sairauteen.

Päivitetty 4.9.2023