Siirry sivun sisältöön

Jälkitarkastus lukinkalvonalaisen verenvuodon (SAV) jälkeen

Jokaiselle SAV:n sairastaneelle potilaalle varataan jälkitarkastus poliklinikalle noin 2-3 kuukauden kuluttua ensimmäisestä hoitojaksosta.

Käynnillä tarkistetaan potilaan toipumisen sen hetkinen vaihe, vastataan epäselväksi jääneisiin kysymyksiin ja tarvittaessa ohjataan potilas tarkempiin kuntoutusarvioihin, mikäli näitä vielä ei ole ohjelmoitu. Jälkitarkastuksessa suunnitellaan sairastuneen tulevaisuutta ja jatkosuunnitelmaa potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Jälkitarkastuksessa pyritään ottamaan kantaa seuraaviin asioihin:

  • Kartoitetaan SAV:n jälkeinen toipuminen sekä mahdolliset jäännösoireet, mukaan lukien mielialamuutokset.

  • Arvioidaan jatkokuntoutuksen tarvetta

  • Arvioidaan työkykyisyyttä ja sairausloman jatkon tarvetta, tarvittaessa ohjataan Työterveyshuollon piiriin

  • Arvioidaan ajokykyä

  • Arvioidaan SAV:n ja muiden verisuonisairauksien riskitekijöitä sekä niiden hoitoa (erityisesti tupakointi ja verenpainetauti).

  • Mikäli potilaalla on hoitamattomia aivovaltimopullistumia, suunnitellaan näiden hoidon tarvetta ja aikataulua

  • Sovitaan jatkosuunnitelmasta sekä mahdollisista kuvantamiskontrolleista erityisesti suonensisäisesti (endovaskulaarisesti) hoidetuilla potilailla. Kirurgisesti hoidetuille potilaille myöhemmät kontrollikuvaukset eivät yleensä ole tarpeen.

Päivitetty 1.2.2021