Siirry sivun sisältöön

Mitä on vaikea epilepsia?

Vaikea epilepsiassa asianmukaisesta lääkehoidosta huolimatta esiintyy arkielämää haittaavia toistuvia kohtauksia, kognitiivisia tai käyttäytymisen ongelmia, kehityksen hidastumista tai haittavaikutuksia.

Asianmukaisella lääkehoidolla tarkoitetaan kahta kohtaustyypin tai epilepsiaoireyhtymän mukaan valittua ja riittävinä annoksina käytettyä lääkitystä. Kun potilaan todetaan sairastuneen vaikeaan epilepsiaan, diagnoosin tarkistamiseksi ja hoidon mahdollisuuksien arvioimiseksi hoitavan lääkärin on ilman tarpeetonta viivettä konsultoitava vaikeaan epilepsiaan perehtynyttä neurologia.

Samalla harkitaan potilaan lähettämistä sellaiseen erikoissairaanhoidon yksikköön, jossa on vaikeaan epilepsiaan perehtynyt moniammatillinen työryhmä ja mahdollisuus tasokkaaseen kuvantamiseen, video-EEG-rekisteröintiin ja tarvittaessa geenidiagnostiikkaan. Tällöin epilepsian diagnostiikkaa ja hoitosuunnitelmaa voidaan tarkentaa.

Päivitetty 11.1.2022