Siirry sivun sisältöön

MS-tautia sairastavan taloudellinen sopeutuminen

MS-taudin aiheuttaessa taloudellisen tuen tarvetta voi apua saada Kelasta, kotikunnan sosiaalitoimesta, Neuroliiton neuvonnasta ja omasta hoitoyksiköstäsi.

MS-tautiin on sopeuduttava myös taloudellisesti. Kustannuksia ja palveluiden tarvetta voi syntyä taudin edetessä liittyen esimerkiksi lääkitykseen, asumiseen, asunnon esteettömyyteen ja asumisen palveluihin, sairaanhoitoon ja kuntoutukseen, liikkumiseen, opiskeluun sekä työllisyyteen ja työkyvyttömyyteen. Pitkäaikaissairailla ihmisillä on oikeus saada taloudellista tukea muun muassa vammaistuen tai verotuksen keventämisen kautta. Tämä mahdollistaa ulkopuolisen avun kustannuksissa ja siten parantaa sairastuneiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua.

Sairaalan tai terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä neuvoo ja auttaa maksutta sosiaalietuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Tietoa ja neuvoja etuuksistalöytyy myös suoraan Kelan sivuilta tai Neuroliiton kautta. Asumiseen liittyvistä tukimuodoista saa lisätietoa oman kunnan sosiaalitoimesta. Käytännön kysymyksissä apua saa myös oman neurologisen yksikön sairaanhoitajalta ja kuntoutusohjaajalta.

MS-taudin kulkuun vaikuttavista, itse suun kautta tai pistämällä annosteltavista lääkkeistä voi saada Kela-korvausta. Useimmat MS-lääkkeistä ovat erityiskorvattavia. Erityiskorvauksen saamiseksi tarvitaan hoitavalta lääkäriltä B-lausunto, joka toimitetaan Kelaan käsiteltäväksi. Korvauspäätös tulee saada Kelasta ennen lääkkeen ostamista apteekista.

Päivitetty 11.3.2022