Siirry sivun sisältöön

Apua jokapäiväiseen elämään epilepsiaa sairastavalle

Jos sairaus haittaa arkea niin, ettei selviydy ilman toisen apua, kunnan sosiaali- ja vammaispalvelut tukevat selviytymistä.

Omaishoidon tukea voi hakea silloin, kun epilepsiaa sairastava henkilö tarvitsee kotona annettavaa hoivaa ja huolenpitoa. Omaishoitajana voi toimia omainen tai joku muu hoidettavan läheinen henkilö.

Kotipalvelua voi saada alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella. Kotipalvelu on maksullista.

Kunta järjestää vammaispalvelulain mukaisia tukitoimia ja palveluja, jos vamman tai sairauden johdosta tarvitset apua. Tämä edellyttää, että sinulla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisen elämisen toiminnoista. Vammaispalveluja ovat esimerkiksi kuljetuspalvelut, palveluasuminen ja henkilökohtainen apu.

Palvelupolkumalli.fi- portaalista löytyy tietoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille. Tarjolla on tietoa perheille suunnattujen palveluiden järjestämisestä sekä hoitoon, kuntoutukseen, päivähoitoon, kouluun ja harrastamiseen liittyviä asioita. Lisätietoa Palvelupolkumallista saat seuraavasta linkistä:

Sosiaaliturvaopas on useiden kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama tietopaketti sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöistä. Lisätietoa Sosiaaliturvaoppaasta saat seuraavasta linkistä:

Päivitetty 11.1.2022