Siirry sivun sisältöön

Lukinkalvonalaisen verenvuodon (SAV) saaneen potilaan hoito teho-osastolla

SAV-potilas siirretään usein päivystyspoliklinikalta hoitoon tehovalvontaosastolle.

Teho- ja valvontaosastolla kuten päivystysosastollakin potilaan vierellä on jatkuvasti sairaanhoitaja. Sairaanhoitajat huolehtivat muun muassa potilaan hyvästä kipulääkityksestä, pahoinvoinninestolääkityksestä ja verenpainelääkityksestä. Sairaanhoitajat tarkkailevat ja hoitavat potilaan verenkiertoa, hengitystä sekä seuraavat potilaan yleisvointia ja tajunnantasoa.

Tehohoidon aloittamisen jälkeen suunnitellaan hoitoa vuotaneen aivovaltimopullistuman sulkemiseksi. Puhjenneen aneurysman sulku ja eristäminen verenkierrosta on tärkeää uusintavuodon estämiseksi. Uusintavuoto on usein vaarallisempi kuin primaarivuoto, ja jopa 90% kertaalleen vuotaneista aneurysmista vuotaa uudestaan ensimmäisen vuoden kuluessa, jos aneurysmaa ei ole suljettu. Aneurysman hoito pyritään toteuttamaan yleensä 1-3 vuorokauden aikana vuodosta.

Hoitovaihtoehtoja ovat mikrokirurginen hoito tai suonensisäinen eli endovaskulaarinen hoito. Potilaan yleisvointi ja ikä sekä vuotaneen aneurysman sijainti ja muoto ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat hoitovaihtoehdon valintaan.

Päivitetty 1.2.2021