Siirry sivun sisältöön

Toimeentulosta vastaavat tahot aivovammoissa

Vammautuminen ja työkyvyn heikkeneminen eivät saa kohtuuttomasti heikentää toimeentuloa. On tärkeää kartoittaa mahdolliset palvelut ja taloudellinen turva.

Pääsääntöisesti toimeentuloa turvaavat Kela, työeläkelaitokset, vakuutuslaitokset, kunnat sekä työ- ja elinkeinotoimistot. Etuuksia voi hakea myöntöedellytykset huomioiden. Lisätietoja saa muun muassa sairaalan sosiaalityöntekijältä.

Kela maksaa sairauspäivärahaa enintään 300 päivää. Sairauspäivärahakauden jälkeen voi hakea kuntoutustukea tai tarvittaessa työkyvyttömyyseläkettä. Ammatillisen kuntoutuksen ajalta Kela voi maksaa kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea ja kuntoutuskorotusta. Kelasta voi saada osasairauspäivärahaa osa-aikaisen työhön paluun tueksi.

Työeläkelaitokset maksavat kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksetaan kuntoutustukea ja kuntoutuskorotusta tai kuntoutusrahaa. Työeläkeyhtiöt vastaavat sellaisten henkilöiden toimeentulosta, joilla on vakiintunut työelämäsuhde ja riittävä ansiotaso.

Työeläkelaitoksista on mahdollista saada myös osakuntoutustukea osa-aikaisen työhön paluun tueksi.

Vakuutusyhtiöt vastaavat työtapaturman tai liikennevahingossa vammautuneiden ansionmenetyksestä sekä ammatillisesta kuntoutuksesta. Työtapaturmissa ansionmenetystä voidaan korvata päivärahana, kuntoutusrahana tai tapaturmaeläkkeenä. Liikennevahingoissa maksetaan ansionmenetyskorvausta.

Myös erilaiset vapaa-ajan tapaturmavakuutukset voivat korvata aivovamman aiheuttamia ansionmenetyksiä ja kuntoutuksen aikaista toimeentuloa. Aivovamman jälkitilan vakiinnuttua, vakuutusyhtiöt voivat maksaa korvausta pysyvästä haitasta.

Työttömyysturva voi olla toimeentulona kuntoutumisen ajalla, jos esimerkiksi kriteerit kuntoutustuen saamiselle eivät täyty.

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus ja sitä voi hakea, jos rahat eivät muuten riitä elämiseen. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta ja täydentävää sekä ehkäisevää toimeentulotukea omasta kotikunnasta.

Päivitetty 24.1.2024