Toimeentulosta vastaavat tahot aivovammoissa

Vammautuminen ja työkyvyn heikkeneminen eivät saa kohtuuttomasti heikentää toimeentuloa. On tärkeää kartoittaa mahdolliset palvelut ja taloudellinen turva.

Pääsääntöisesti toimeentuloa turvaavat Kela, työeläkelaitokset, vakuutuslaitokset, kunnat sekä työ- ja elinkeinotoimistot. Etuuksia voi hakea myöntöedellytykset huomioiden. Lisätietoja saa muun muassa sairaalan sosiaalityöntekijältä.

Päivitetty  15.3.2022

Kyllä