Siirry sivun sisältöön

Työhön paluu aivoverenkiertohäiriön jälkeen

Noin puolet aiemmin työelämässä olleista aivoinfarktipotilaista palaa entiseen tai entisen kaltaiseen työhönsä.

Miltei poikkeuksetta työhön paluuta edeltää muutamien kuukausien sairausloma, ja ennen mahdollista työhön paluuta neuropsykologi vielä arvioi mahdollisia tiedonkäsittelytoimintojen muutoksia ja ottaa kantaa työhön paluun mahdollisuuteen. Kaikki työhön paluuta estävät jäännösoireet eivät välttämättä näy suoraan ulospäin, ja joskus potilas ei näitä edes itse tiedosta, mutta nämä löydökset kuitenkin tulevat esiin neuropsykologin tekemissä tutkimuksissa.

Jos 1–3 kuukauden sairausloman jälkeen työhön paluu ei ole mahdollista, kuntoutusta jatketaan, ja noin 300 sairauspäivärahan jälkeen on mahdollista saada vielä kuntoutustukea. Yleensä tässä vaiheessa kuntoutuksen edistymisen seuranta ja kannanotto työhön paluuseen tapahtuvat kuntoutuspoliklinikalla ja/tai työterveyshuollossa. Lääkinnällisen kuntoutuksen eli fysioterapian, toimintaterapian, puheterapian ja neuropsykologisen kuntoutuksen lisäksi tapauskohtaisesti voidaan hakea ammatillisen kuntoutuksen palveluja (esimerkiksi työkokeilua) edistämään työelämään siirtymistä. Ammatillista kuntoutusta voi hakea joko Kelan tai työeläkeyhtiön kautta. Näiden asioiden selvittämisessä saa apua kuntoutuspoliklinikan sosiaalityöntekijältä. Jos katsotaan, että työhön paluuseen ei ole edellytyksiä aivoinfarktin jäännösoireiden vuoksi, haetaan työkyvyttömyyseläkettä.

Päivitetty 3.4.2023