Siirry sivun sisältöön

Aivovammapotilaan tehohoito

Tehohoidon tarkoituksena on turvata potilaan peruselintoiminnot eli riittävä ja vakaa elimistön verenkierto ja hapensaanti.

Vakavampien aivovammojen hoito toteutetaan neurokirurgisella teho-osastolla. Usein potilas joudutaan hapensaannin ja hengityksen turvaamiseksi intuboimaan eli laittamaan hengitysputki henkitorveen sekä kytkemään hengityskoneeseen, jos potilaan hengitys ilman ei ole riittävää tai potilas ei pysty itse pitämään hengitysteitään auki. Tällä estetään myös mahansisällön ajautuminen hengitysteihin. Joskus potilaalle joudutaan antamaan verenkiertoa tukevia lääkkeitä riittävän verenkierron turvaamiseksi.

Aivovammapotilaan tehohoidossa pyritään estämään tapahtuneen aivovamman paheneminen ja aivovaurion laajeneminen. Hoito keskittyy turvaamaan aivojen riittävän verenkierron ja hapentarjonnan. Aivovammoihin usein liittyvää aivoturvotusta voidaan hoitaa monella tavalla. Potilas voidaan esimerkiksi kytkeä hengityskoneeseen riittävän hengityksen turvaamiseksi ja sedatoimalla eli antamalla potilaalle keskushermoston toimintaa vaimentavia lääkkeitä. Aivovammoihin liittyvää sekavuutta voidaan joutua hoitamaan myös rauhoittavilla lääkkeillä.

Hoidon ohjaamiseksi ja potilaan tilan arvioimiseksi voidaan käyttää kuvantamistutkimuksia ja esimerkiksi mitata kallonsisäistä painetta. Lisäksi potilaan tajuntaa arvioidaan säännöllisesti. Aivovammapotilaan hoidosta vastaavat neurokirurgit ja neuroanestesiologit. Tehovalvontaosastolla sairaanhoitaja on potilaan vierellä koko ajan tarkkailemassa ja hoitamassa potilaan verenkiertoa, hengitystä sekä seuraamassa potilaan yleisvointia ja tajunnantasoa.

Aivotoiminnan mittareiden lisäksi tehohoidossa olevalla potilaalla on verisuonikanyyleja lääkkeen antoa ja suonensisäistä nestehoitoa varten. Usein verenpainetta mitataan valtimoon laitetun kanyylin kautta. Tätä kautta voidaan myös potilaasta ottaa verinäytteitä ilman toistuvia pistoksia. Usein potilailla on myös virtsakatetri sekä niin sanottu nenämahaletku, jota kautta potilaalle voidaan antaa ravitsemusliuoksia.

Tehohoidossa huolehditaan lisäksi potilaan riittävästä energian saannista ja hoidetaan mahdollisia infektiota. Aktiivinen fysioterapia on oleellinen osa aivovammapotilaiden hoitoa tehovalvontaosastolla.

Neurotehohoidossa käytetään paljon laitteita potilaan tilan seuraamiseen. Lisäksi sairaanhoitaja on koko ajan vierellä. Katso video tehohoidosta sivun alusta.

Päivitetty 24.1.2024