Siirry sivun sisältöön

Aivovammaan liittyvät potilasjärjestöt

Potilasjärjestöiltä saa tietoa, vertaistukea, edunvalvontaa, koulutusta ja kuntoutusta. Potilasjärjestöt järjestävät erilaisia tapahtumia.

Aivovammaliitto

Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina. Toiminnan tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen. Aivovammaliittoon kuuluvilla järjestöillä on toimintaa noin 30 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Vuonna 1992 perustettu Aivovammaliitto muun muassa

  • julkaisee Aivoitus-lehteä

  • tekee aivovammaoppaita vammautuneille ihmisille ja heidän läheisilleen

  • järjestää aivovamma-aiheisia koulutuksia ja seminaareja

  • antaa Neuroneuvonnan kautta ohjausta sosiaaliturvaan ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa

  • järjestää sopeutumisvalmennuskursseja

  • järjestää vertaistukitoimintaa

  • on mukana kokemustoiminnassa

  • antaa opastusta ja tukea aivovammayhdistyksille sekä

  • tekee yhteistyötä muiden vammaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa.

  • Tutustu Aivovammaliiton nettisivuihin

TATU ry

TATU ry on tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden tai sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen tukiyhdistys.

Päivitetty 24.1.2024