Siirry sivun sisältöön

Aivoverenkiertohäiriön jälkeinen epilepsia

Osalla aivoverenkiertohäiriön sairastaneista on epileptisiä kohtauksia ja noin kolmasosalle heistä kehittyy epilepsia. Kohtauksia ehkäistään epilepsialääkityksellä.

Osa aivoverenkiertohäiriön sairastaneista saa sairastumisen jälkeen epileptisiä kohtauksia. Kolmasosalle tällaisen kohtauksen saaneista kehittyy epilepsia, joka johtuu aivoverenkiertohäiriön jättämästä arvesta. Epilepsia kehittyy aivoverenkiertohäiriön sairastaneista 10 vuoden aikana 5-30 %:lle riippuen aivoverenkiertohäiriön tyypistä ja arven sijainnista. Kohtaukset alkavat kuitenkin tavallisimmin 6 kk - 2 vuoden kuluessa aivoverenkiertohäiriöstä.

Yleisiä aivoverenkiertohäiriön jälkeisen epilepsiakohtauksen oireita ovat toisen (usein halvaantuneen) käden ja/tai jalan hallitsematon nykinä ja/tai kramppaaminen ja tajunnan hämärtyminen. Kohtaus voi johtaa tajuttomuus-kouristuskohtaukseen. Myös puheen tuoton vaikeus ja sekavuus ovat tavallisia kohtauksen oireita.

Ensimmäisen epileptisen kohtauksen jälkeen aivoverenkiertohäiriön uusiutuminen tai muu syy täytyy sulkea pois aivojen kuvantamisella. Useimmiten kohtausten estämiseksi aloitetaan epilepsialääkitys. Tämän vuoksi epilepsiakohtauksen yhteydessä tulisi soittaa hälytyskeskukseen tai hakeutua päivystykseen arvioitavaksi.

Päivitetty 4.9.2023