Siirry sivun sisältöön

Fysioterapia aivokasvainleikkauksen jälkeen

Fysioterapia on tärkeä osa aivokasvainpotilaan hoitoa. Sen tavoitteena on liikkumista tukeva ja toimintakykyä edistävä kuntoutus.

Aivokasvainpotilaan fysioterapia painottuu potilaan oireiden sekä liikkumisen ja toimintakyvyn selvittämiseen. Kuntoutumisen edetessä pyritään harjoittelulla tukemaan potilaan omatoimisuutta. Fysioterapian tarve arvioidaan moniammatillisen tiimin kesken, johon kuuluvat lääkäri, hoitajat ja fysioterapeutti. Aivoperäisen sairauden myötä tasapaino voi heikentyä. Epävarman tasapainon takia ei tarvitse jäädä paikalleen, istuminenkin edistää toipumista.

Vuodeosastolla kuntoutus etenee potilaan voinnin mukaan. Kuntoutus pyritään yhdistämään potilaan päivittäisiin toimintoihin ja aktivoidaan potilasta toimimaan mahdollisimman omatoimisesti. Sairaalassa ollessaankin on tärkeää liikkua riittävästi, runsas vuodelepo heikentää merkittävästi yleiskuntoa ja lihasvoimaa, myös mm. painehaava– ja keuhkotulehdusriski kasvaa.

Fysioterapeutti arvioi ja ohjaa potilaan liikkumista

Liikkumisen harjoittelu aloitetaan yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa. Liikkumisen ollessa turvallista, voi potilas liikkua omatoimisesti. Mahdollinen apuvälineen tarve arvioidaan yhdessä potilaan kanssa ja harjoitellaan sen käyttöä. Kotiutuessa tarvittavat apuvälineet lainataan oman kotipaikkakunnanapuvälinelainaamosta.

Toipuminen etenee vähitellen ja vaihtelee yksilöllisesti

Toipilasaikana ja kotiutumisen jälkeen on tärkeää liikkua oman voinnin mukaan mutta aluksi voimakasta fyysistä rasitusta on syytä välttää. Ulkoilu ja kevyet kotiaskareet ovat eduksi kuntoutumiselle. On hyvä muistaa, että toipilasaikana väsymistä voi esiintyä enemmän, joten aktiviteetteja on hyvä jaksottaa päivän mittaan. Myös lepo on osa kuntoutumista. Jotta omatoimisuus ja liikkuminen edistyvät, arjen tulisi olla kuntouttavaa. Tällöin myös läheisten tuki on tärkeää.

Päivitetty 3.8.2021