Tulevaisuuden ennakointi muistisairauksissa

Edunvalvoja hoitaa muistisairaan asioita, kun siihen ei enää itse pysty. Edunvalvonnasta voi päättää myös itse etukäteen. Hoitotahdolla ilmaistaan toiveita elämän loppuvaiheen hoidosta.

hoitotahto; muistisairaudet; holhous; edunvalvonta

Kyllä

Päivitetty  23.1.2023