Siirry sivun sisältöön

Muistisairaan vertaistuki

Vertaistuki on monelle muistisairauteen sairastuneelle ja läheiselle se kaikkein tärkein avun ja tuen muoto. ​

Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että samankaltaisessa tilanteessa olevat ihmiset jakavat kokemuksiaan. Vertaistukea voi saada ja antaa monin tavoin: kaksin, ryhmissä tai verkostoissa, kasvotusten, puhelimitse tai internetissä.

Jos muistisairaus on muuttanut sosiaalisten suhteiden verkostoa, tarve tulla kuulluksi ja jakaa kokemuksia korostuu. Vertaistukiryhmässä ei välttämättä etsitä ongelmille ja haasteellisille tilanteille ratkaisua, vaan puretaan tunteita ja päästään sitä kautta sinuiksi tilanteen kanssa. Luotettavassa ilmapiirissä voi käydä läpi vaikeita tunteita, kuten häpeää, riittämättömyyttä ja luopumisen vaikeutta.

Muistiyhdistyksillä ja muilla järjestöillä on vertaistoimintaa, johon osallistumalla pääsee jakamaan kokemuksiaan muiden sairastuneiden ja läheisten kanssa. Usein omaishoitajat kokoontuvat omassa ryhmässään ja muistisairauteen sairastuneet henkilöt omassaan. Näin molemmat saavat työstää asioita omasta näkökulmastaan vertaistensa kanssa.

Monet vertaisryhmät toimivat nykyisin myös verkossa ja sosiaalisen median kautta. Muistisairauteen sairastunut henkilö voi itsekin olla ryhmän tai harrastustoiminnan ohjaaja tai apuohjaaja. Hän voi toimia myös kokemustoimijana, joka käy eri tahoille kertomassa omasta sairaudestaan ja siitä, miten se on vaikuttanut elämään. Lisätietoa kokemustoimijana toimimisesta saat lähimmästä muistiyhdistyksestä.

Vertaistukea verkossa

Facebookissa on erilaisia ryhmiä sairastuneille ja heidän läheisilleen. Muistiliiton ylläpitäminä ryhminä toimivat esimerkiksi ”Työikäiset muistidiagnoosin saaneet”, joka on vertaisryhmä työikäisenä eli alle 65-vuotiaana muistisairausdiagnoosin saaneille. Ryhmässä voi käydä keskustelua itselle ja ryhmäläisille tärkeistä asioista, sana on vapaa. ”Kun isä unohti” on ryhmä nuorille 13–35-vuotiaille, joiden läheisellä on muistisairaus. Ryhmässä voi käydä keskustelua niin muistisairaudesta, arjesta kuin haasteistakin.

Tukinet-keskustelupalsta tarjoaa mahdollisuuden kokemusten jakamiseen muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. Tukinetin Muisti ja muistisairaudet -keskustelualueella voi jutella muistihäiriöistä ja muistisairauksista sekä jakaa kokemuksia elämästä muistisairauden kanssa. Palstalla on omat keskustelualueet sekä sairastuneille että läheisille.

Vertaislinja-tukipuhelin tarjoaa kuuntelevan korvan omaishoitajan arjen tilanteisiin vuoden jokaisena päivänä kello 17–21 numerossa 0800 9 6000 (maksuton). Puheluihin vastaavat kokeneet ja koulutetut omaishoitajat.

Päivitetty 23.1.2023