Siirry sivun sisältöön

Epilepsiaa sairastavan raskauden ehkäisy

Epilepsialääkkeet voivat heikentää ehkäisyn tehoa ja hormonaalinen ehkäisy voi vaikuttaa epilepsialääkkeen pitoisuuteen. Epilepsiasta täytyy kertoa raskauden ehkäisyä hoitavalle lääkärille.

Epilepsialääkkeistä karbamatsepiini, okskarbatsepiini, eslikarbatsepiini, fenytoiini ja topiramaatti (yli 200 mg/vrk:n annoksina) voivat heikentää yhdistelmäehkäisyvalmisteiden (pillerit, rengas, laastari) sekä progestiinivalmisteiden tehoa (ns. minipillerit, ehkäisykapselit). Suositeltavin ehkäisyvalmiste on joko kupari- tai hormonikierukka. Hormonaalinen ehkäisy voi myös heikentää epilepsialääkkeen tehoa. Lamotrigiinin pitoisuudet voivat pienentyä merkittävästi yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytön aikana ja suurentua niiden käyttötauon aikana. Näin ollen käytön aikana kohtaukset saattavat lisääntyä ja tauon aikana taas haittavaikutukset voivat lisääntyä. Progestiinipillerit ja ehkäisykapselit eivät näyttäisi aiheuttavan lamotrigiinin pitoisuuden vaihtelua. Suositeltavin ehkäisyvalmiste lamotrigiiinin kanssa on joko kupari- tai hormonikierukka.

Jos epilepsialääkkeenä on lamotrigiinin ja valproaatin yhdistelmä, lamotrigiinin pitoisuuksien heilahtelut yhdistelmäehkäisypillereiden kanssa eivät ole merkittäviä. Gabapentiini, levetirasetaami, pregabaliini, valproaatti, tsonisamidi ja lakosamidi eivät heikennä hormonaalisen ehkäisyn tehoa. Hormonaalinen lääkitys ei näyttäisi vaikuttavan näiden lääkkeiden pitoisuuksiin. Valproaatin pitoisuus saattaa jonkin verran laskea, mutta sen kliininen merkitys lienee vähäinen.

Epilepsia tai epilepsialääkkeet eivät heikennä kupari- tai hormonikierukan, kondomin, pessaarin tai ehkäisyvaahdon tehoa. Näillä on kuitenkin eroa ehkäisytehossa.

Päivitetty 11.1.2022