Siirry sivun sisältöön

Sairastuneen ja omaisen sosiaalietuudet

Terveyssosiaalityöntekijä neuvoo ja ohjaa yksilöllisesti potilaita ja omaisia sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluhin liittyvissä asioissa.

Sairaalan sosiaalityöntekijä potilaan ja omaisen tukena

Terveyssosiaalityö on osa potilaan hoidon ja kuntoutuksen kokonaisuutta. Sairaalan sosiaalityöntekijä arvioi sosiaalipalvelujen tarvetta ja auttaa sosiaaliturvan ja -palvelujen hakemisessa sekä tukee muuttuneessa elämäntilanteessa.

Sairaalan sosiaalityöntekijä antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa esim. seuraavissa asioissa:

 • selvittää potilaan sairastamisen ja kuntoutumisen tilanteen

 • arvioi siihen soveltuvat etuudet ja palvelut

 • tukee potilasta muuttuneessa elämäntilanteessa

 • huomioi erityistä tukea tarvitsevan henkilön, lapsen ja ikääntyneen tarpeet.

Sosiaalityöntekijä antaa yksilöllistä tietoa sosiaaliturvan ja sosiaalipalvelujen hakemisessa sekä potilaiden asioiden hoitamisessa. Hän tekee potilaan asian edistämiseksi yhteistyötä potilaan sekä eri toimijoiden kanssa ja koordinoi palveluita.

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa:

 • Kela

 • työeläkelaitos

 • vakuutusyhtiöt

 • aikuissosiaalityö, lastensuojelu, päihdepalvelut

 • työ- ja elinkeinokeskukset

 • koulut, oppilaitokset, päiväkodit

 • työnantaja, työterveyshuolto

 • järjestöt

 • kuntoutuksen palveluntuottajat (ammatillinen, lääkinnällinen)

Terveyssosiaalityön palvelut ovat maksuttomia ja kaikkien sairaalan potilaiden sekä heidän omaisten saatavilla. Sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai hoitohenkilökunnan välityksellä.

Perustoimeentulotuki (täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki haetaan sosiaalihuollosta)

 • Sairauspäiväraha

 • Osasairauspäiväraha

 • Kuntoutustuki (osakuntoutustuki vain työeläkejärjestelmässä)

 • Kuntoutusraha

 • Vajaakuntoisen aikuisen ammatillinen kuntoutus (alle 65v)

 • Vajaakuntoisen nuoren (16-19v) kuntoutusraha

 • Kansaneläke, takuueläke

 • Sairausvakuutuksen lääke- ja matkakorvaukset

 • Vammais- ja hoitotuet

 • Kelan sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit

Työeläkkeet: kuntoutustuki, osakuntoutustuki, eläke ja osatyökyvyttömyyseläke

 • Ammatillinen kuntoutus silloin, kun henkilö ei enää terveydentilansa vuoksi voi jatkaa entisessä työssään

 • Työkokeilu omalla työpaikalla tai muussa työssä

 • Työhönvalmennus

 • Ammattitaidon täydentäminen tai ammattiin johtava koulutus

 • Tuki elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen

 • Kuntoutusraha

 • Ammatillisesta kuntoutuksesta on mahdollista saada ennakkopäätös

Täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki (perustoimeentulotuki haetaan Kelasta)

 • Omaishoidon tuki

 • Vammaispalvelut: asunnonmuutostyöt, kuljetuspalvelu asiointi-, virkistys-, opiskelu- ja työmatkoihin, henkilökohtainen avustaja, palveluasuminen

 • Kotihoidon palvelut

 • Lastensuojelu

Yhteistyötä eri tahojen ja verkostojen kanssa

 • Tuki ja ohjaus erilaisissa elämäntilanteista nousevissa kysymyksissä

Päivitetty 10.3.2021