Siirry sivun sisältöön

Hoidon ja palvelun oikaisuvaatimukset muistisairauksissa

Usein ristiriidat ja väärinymmärrykset selviävät keskustelemalla. Potilas- ja sosiaaliasiamiehet auttavat asioiden selvittämisessä.

Mikäli olet tyytymätön saamaasi palveluun ja hoitoon tai koet, että oikeuksiasi on loukattu, kannattaa ensin olla yhteydessä siihen tahoon, jonka palveluihin olet tyytymätön.

Potilas- ja sosiaaliasiamiehet

Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä, kuten terveyskeskuksissa, keskussairaaloissa, yksityisillä terveysasemilla sekä toimintayksiköissä, joissa tarjotaan terveydenhuollon palveluja, on oltava potilasasiamies. Potilasasiamies tiedottaa ja neuvoo potilaan oikeuksista ja asemasta sekä neuvoo jaavustaa muistutusten teossa. Potilasasiamiehen yhteystiedot löytyvät terveydenhuollon palveluja tarjoavasta yksiköstä.

Kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamies voi olla kahden tai useamman kunnan yhteinen. Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita. Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot löytyvät sosiaalihuoltoa tarjoavasta yksiköstä.

Muistutus

Jos olet tyytymätön omiin tai läheisesi palveluihin, voit tehdä muistutuksen palveluista yksikön johtajalle tai palveluista vastaavalle kunnan viranhaltijalle. Potilas- ja sosiaaliasiamiehet ohjaavat ja avustavat muistutuksen laatimisessa.

Oikaisuvaatimus palvelupäätöksestä

Jos olet tyytymätön sinulle myönnettyihin sosiaalihuollon palveluihin, esimerkiksi kielteiseen päätökseen palveluiden myöntämisessä, voit tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Viranhaltijan päätöksessä on liitteenä oikaisuvaatimusohjeet, joista löytyvät tiedot siitä, mihin ja minkä ajan kuluessa oikaisuvaatimus on tehtävä.

Päivitetty 23.1.2023