Siirry sivun sisältöön

Aivokasvain ja työkyky

Monenlaiset aivokasvaimeen ja sen hoitoihin liittyvät oireet voivat vaikuttaa työkykyyn. Työkykyä arvioitaessa huomioidaan potilaan oireiden lisäksi työn vaatimukset.

Sairauden oireet ja työn vaatimukset ovat yksilöllisiä

Sairausloman pituus arvioidaan yksilöllisesti yhdessä potilaan, hoitavien ammattilaisten ja tarvittaessa työterveyshuollon kanssa. Sairausloman tarve ja oireiden mahdollinen vaikutus työkykyyn arvioidaan aivokasvaimen toteamisen yhteydessä.

Aivokasvaimen leikkauksen jälkeen sairausloma on aina tarpeen. Aivokasvaimen oirekuva on hyvin erilainen eri potilaillaPotilaiden kunto sairaalassa ollessa sekä toipumisaikana vaihtelee paljon.

Paikallistavat oireet kuten puutumis- ja halvausoireet, puhevaikeudet, näköhäiriöt ja kohtausoireet ovat yksilöllisiä. On kuitenkin tavallista, että oirekuvaan kuuluu monille potilaille yhteisiä piirteitä. Henkisen suorituskyvyn muutokset ovat yleisiä. Myös kuormittumisherkkyys monimutkaisissa tilanteissa ja mielialaoireet ovat tavallisia. Leikkauksen jälkeen mahdollisesti annettavat muut hoidot vaikuttavat oirekuvaan.

Aivokasvainleikkauksen jälkeen sairausloma kestää useamman kuukauden

Sairauden pysyessä vakaassa tilassa oireet lievittyvät kuukausien kuluessa. Yleensä sairausloman kesto on leikkauksen jälkeen vähintään 1-2 kuukautta. Usein sairausloman tarve on vähintään useampia kuukausia ja onkin varsin tavallista, että työelämään palaaminen onnistuu noin vuoden kuluttua sairastumisesta. Osalla potilaista on oireita, joiden vuoksi ei ole mahdollista palata työhön.

Töihin paluuta voidaan tukea eri keinoin

Sairausloman aikana arvioidaan kuntoutuksen tarve ja tarvittaessa aloitetaan kuntoutus. Töihin paluun yhteydessä voi olla tarvetta erityisjärjestelyille, joita ovat esimerkiksi osasairauspäiväraha ja työkokeilu. Sosiaalityöntekijä auttaa työhön palaamista koskevien suunnitelmien tekemisessä. Työterveyshuollossa seurataan tarvittaessa työhön paluun onnistumista.

Sairausloman pitkittyessä on hyvä olla yhteydessä myös työterveyshuoltoon. Kelaan pitää toimittaa työterveyslääkärin lausunto työkyvystä viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivää.

Päivitetty 3.8.2021