Siirry sivun sisältöön

Epilepsialääkityksen lopettaminen

Epilepsialääkityksen lopettamista voidaan harkita, kun potilas on ollut kohtaukseton vähintään 3–5 vuotta, ja hän on itse halukas lopettamaan lääkityksen.

Kohtauksien uusiutumisen riski lääkityksen lopettamisen jälkeen on aikuisilla 30–60 %. Uusiutumisriski on yli kaksinkertainen verrattuna siihen, että lääkitystä jatketaan.

Kohtausten vähäistä uusiutumisriskiä ennustaa kohtauksettomuuden saavuttaminen heti hoidon alussa. Suurta uusiutumisriskiä ennustavia tekijöitä ovat tajuttomuuskouristuskohtausten tai myoklonisten kohtausten esiintyminen, huono lääkevaste hoidon alussa, useampien epilepsialääkkeen tarve ja aktiivisen epilepsian kesto yli kymmenen vuotta. Lisäksi tiedossa oleva rakenteellinen tai geneettinen epilepsian syy puoltaa lääkityksen jatkamista, kun taas EEG-löydös ei juuri auta ennustamaan uusiutumistaipumusta aikuisella eikä EEG:tä kannata tehdä lääkkeen lopettamista pohdittaessa.

Lääkäri keskustelee potilaan kanssa ennen lääkityksen lopettamista kohtausten uusiutumisriskistä, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä mahdollisesti uusiutuvien kohtausten vaikutuksista työkykyyn ja autolla ajamiseen. Tärkeää on huomioida myös, että n. 10 %:lla potilaista, joilla kohtaukset uusiutuvat lääkityksen lopettamisen jälkeen, entisen lääkityksen uudelleen aloittaminen ei palauta kohtauksettomuutta.

Epilepsialääkitys lopetetaan asteittain, tavallisimmin usean kuukauden kuluessa, koska sen äkillinen keskeyttäminen voi altistaa kohtauksille. Jos potilas saa lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen kohtauksen, lääkitys aloitetaan uudelleen, ja uutta lopettamista kannattaa yrittää vain poikkeustapauksissa.

Päivitetty 11.1.2022