Narkolepsia ja varusmiespalvelus

Varusmiespalveluksen osilta ratkaisut narkolepsiaa sairastavien kohdalla tulee tehdä yksilöllisesti.

​Moni nuori haluaa käydä varusmiespalveluksen, mutta monien narkolepsiaa sairastavien kokemukset ovat osoittaneet, että se voi olla haasteellista. Lieväoireinen narkolepsiaa sairastava voi käydä varusmiespalveluksen, mutta on huomioitava, että valvominen ja epäsäännöllinen vuorokausirytmi voivat hankaloittaa päiväväsymystä ja vaikuttaa esimerkiksi tarkkaavuuteen. Tarkkaavuuden haasteisiin voi varusmiespalveluksen aikana liittyä myös turvallisuusriskejä. Jos varusmiespalveluksen suorittaminen arveluttaa, voi olla järkevää hakea vapautusta rauhanajan palveluksesta.

Jos narkolepsian oireisto on lievä ja varusmiespalvelus tulee kyseeseen, on palvelusluokka pääsääntöisesti B. Muutoin kyseeseen tulee vapautus rauhanajan palveuksesta. Palveluskelpoisuusluokka määritetään kutsuntatarkastuksessa. Hoitava neurologi voi ottaa tähän tarvittaessa erikseen kantaa.

Päivitetty  22.7.2020

Kyllä