Siirry sivun sisältöön

Muistisairaan ajoterveys

Ajoterveydellä tarkoitetaan toimintakykyä liikenteessä. Keskeisimpiä osia ovat liikennenäkö, kognitiiviset eli aivojen tiedonkäsittelyyn liittyvät taidot ja motoriikka.

Laki velvoittaa lääkärin arvioimaan muistisairaan ajoterveyttä. Ajoterveysarvioinnilla pyritään varmistamaan, että toimintakyky liikenteessä pysyy turvallisella tasolla. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävänä on arvioida ajoterveysvaatimusten täyttymistä. Joskus ajoterveyttä arvioidaan tietyn sairauden näkökulmasta, mutta usein arvioidaan kokonaisterveyden vaikutusta ajokykyyn. Erikoislääkäri kuten neurologi ottaa kantaa ajoterveyteen sairauden kannalta. Yleislääkäri arvioi terveydentilan kokonaisuutta ja sen vaikutusta ajokykyyn esimerkiksi ikäperusteisen ajokyvyn arvioinnissa.

Kun diagnosoidaan muistisairaus (Alzheimerin tauti ja muut muistisairaudet sekä Parkinsonin taudin muistisairaus), lääkärillä on velvollisuus arvioida ajoterveysvaatimusten täyttymistä. Muistisairauden myötä kehittyy vähitellen vaikeuksia kognitiivisissa toiminnoissa, kuten esimerkiksi tarkkaavaisuus- ja hahmottamisongelmia sekä reaktionopeuden hidastumista, jotka vaikuttavat ajoterveyteen.

Ajoterveysvaatimukset perustuvat seuraaviin direktiiveihin ja lakeihin:

  • Ajokorttidirektiivi 2006/126/EY

  • Ajokorttilaki 386/2011

  • Tieliikennelaki 267/1981 (1.6.2020 alkaen: 729/2018)

Ryhmä 1 - ajokorttiluokat AM/120, AM/121, A1, A2, A, B, BE, T

Ajoterveysvaatimukset eivät täyty, mikäli kyseessä on vähintään keskivaikea muistisairaus, joka vaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin. Tällöin ilmoitusvelvollisuus ajokiellosta täyttyy eli lääkärin on tehtävä ilmoitus poliisille ajoterveydentilan muutoksesta, kopio lomakkeesta annetaan tai lähetetään myös muistisairaalle. Poliisi lähettää kotiin jatkotoimenpideohjeet.

Lievässä muistisairaudessa ajokyky voi olla vielä tallella, mutta koska kyseessä on etenevä sairaus, tarvitaan riittävän tiheää seurantaa puolen vuoden välein. Ajokykyä seuraa ja arvioi neurologi, geriatri tai yleislääkäri. Tarvittaessa lääkäri voi lähettää henkilön ajoterveyden arviointiin erikoistuneeseen autokouluun ajokokeeseen tai niin sanottuun vapaaehtoiseen ajokyvyn testaukseen. Lisätutkimuksena käytetään joskus myös neuropsykologista tutkimusta.

Ryhmä 2 - ajokorttiluokat C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E

Ajoterveysvaatimukset eivät täyty, jos diagnosoidaan muistisairaus. Lääkärillä on ilmoitusvelvollisuus poliisille muistisairauden vaikeusasteesta riippumatta. Lääkäri tekee siis ilmoituksen poliisille ajoterveydentilan muutoksesta, kopio lomakkeesta annetaan tai lähetetään myös muistisairaalle. Poliisi lähettää kotiin jatkotoimenpideohjeet.

Päivitetty 23.1.2023