Siirry sivun sisältöön

Stressi ja työuupumus muistivaikeuksien syynä

Ylikuormittuessa suorituskyky heikkenee. Etenkin työikäisillä kognitiiviset oireet liittyvät usein stressiin, uupumiseen ja mielialaoireisiin.

Tilapäinenkin stressi voi aiheuttaa muistin ja keskittymisen ongelmia. Mieleen painaminen, laajojen kokonaisuuksien hallinta, ajattelu, ongelmanratkaisu ja uuden luominen voivat vaikeutua. Mielialan lasku voi korostaa oireita entisestään.

Useimmat työntekijät saavat stressiä, kun työtehtävät, työjärjestelyt tai vuorovaikutukseen liittyvät tekijät ylittävät tietyn kynnysarvon. Stressiherkkyys vaihtelee yksilöittäin, ja myös elämäntilannetekijöillä on merkitystä. Stressiin liittyvät tiedonkäsittelyn vaikeudet helpottavat tavallisesti tilanteen tasoittuessa.

Työuupumus on seurausta pitkittyneestä ylikuormituksesta

Työuupumus on pitkittyneen työstressin seurauksena kehittyvä häiriö, jossa voimavarat ovat ehtyneet ja suorituskyky heikentyy. Työuupumukselle on ominaista kokonaisvaltainen väsymys, työn mielekkyyden tunteen katoaminen ja ammatillisen itsetunnon heikkeneminen.

Työssä uupuneilla on usein keskittymisen, muistin ja oppimisen vaikeuksia. Lisäksi voi olla psyykkistä tai fyysistä sairastamista. Työuupumus kehittyy vähitellen ja voi johtaa tilapäiseen työkyvyttömyyteen. Myös toipuminen voi vaatia pitkän ajan. Työtilanteeseen kohdistuvat toimenpiteet yhdessä esimiehen kanssa ovat keskeisen tärkeitä kuntoutumisessa ja uupumustilan uusiutumisen ehkäisemisessä. Omien toimintatapojen ja psyykkisen voinnin arvio käynnistyy luontevasti työterveyshuollossa.

Päivitetty 23.1.2023