Siirry sivun sisältöön

Stressi, mieliala ja aivot

Oman sietokyvyn ylittävä kuormitus johtaa stressiin, joka on pitkittyessään aivoille haitallista. Tilanteeseen liittyvät tiedonkäsittelyn ongelmat kuitenkin helpottavat, kun stressi lievittyy.

Satunnaisten arjen ponnistusten jälkeen lepo virkistää ja palauttaa toimintakyvyn jälleen normaaliksi. Pitkittyessään liiallinen kuormitus aiheuttaa voimakasta uupumusta, tyhjentää energiavarastot pitkäksi aikaa, ahdistaa ja alentaa mielialaa. Kun ihminen ylikuormittuu, hänen voimavaransa kapeutuvat ja suorituskykynsä heikkenee.

Tiedonkäsittelyn ongelmat

Stressaantuneena lyhytkestoisen työmuistin toiminta vaikeutuu, asioiden mieleen painaminen, laajojen kokonaisuuksien hallinta sekä luova toiminta muuttuvat tavallista jähmeämmäksi. Kun mieliala on alavireinen, esiintyy usein myös keskittymisvaikeuksia sekä uuden oppimisen ja mieleen palautuksen ongelmia.

Tilapäinenkin stressi voi näkyä muistin ja keskittymisen vaikeuksina. Pitkittynyt stressi voi johtaa vakavaan uupumukseen ja masennukseen, mikä osaltaan lisää tiedonkäsittelyn häiriöitä. Tila ei kuitenkaan ole pysyvä.

Palautumiskeinot

Omien palautumiskeinojen pohtiminen ja tarvittaessa hienosäätäminen on rauhallisessakin elämäntilanteessa järkevää. Stressaantuneena on erityisen tärkeää pohtia itselle asetettuja odotuksia ja velvollisuuksia ja pyrkiä tekemään muutoksia omassa elämässään.

Päivitetty 12.3.2021