Masennus muistisairauksissa

​​Masennus on muistisairauksien käytösoireista tavallisin. Se ilmenee useimmiten alavireisyytenä ja mielihyvän kokemisen vaikeutena sekä sosiaalisena vetäytymisenä.

Masennukseen liittyy usein itkuisuutta ja surumielisyyttä, erilaisia fyysisiä oireita kuten kiputuntemuksia tai vatsavaivoja, ruokahalun puutetta, jopa nopeaa laihtumista, univaikeuksia ja ahdistuneisuuden tunnetta. Potilas saattaa ilmaista, että ”mikään ei tunnu miltään”.

Kohtuuttomat syyllisyydentunteet voivat myös vallata mielen ja tavanomaiset arkiset asiat pelottavat tai tuntuvat ylivoimaisilta. Tilaan voi liittyä joko pysähtyneisyyttä tai toisaalta ahdistuneisuuden provosoimaa kiihtyneisyyttä. Kun masennustila vaikeutuu, omaan kehoon liittyvät tuntemukset voivat muuttua epärealistisiksi; potilas voi esimerkiksi kokea, että suoliston toiminta on pysähtynyt, tai ettei neste enää kulje munuaisten kautta. Arvottomuuden tunteet voivat kääntyä kuolemantoiveiksi. Potilas voi laiminlyödä itsestä huolehtimistaan, kuten syömistään ja jopa hautoa itsemurhaa.

Muistisairauksista Alzheimerin taudissa masennusta esiintyy kaikissa sairauden vaiheissa, selkeimmin kuitenkin sairauden alussa, jolloin se usein liittyy sekä kehittyneisiin aivomuutoksiin, mutta myös sairastumiseen liittyvään psyykkiseen kriisiin. Joskus masennus on ensimmäinen oire, jonka perusteella muistitutkimukset käynnistetään.

Parkinsonin taudin aiheuttamassa muistisairaudessa ja Lewyn kappale –taudissa masennusoireilua on noin neljäsosalla ja verisuoniperäisessä muistisairaudessa lähes kahdella kolmasosaa potilaista. Masennusoireet ovat hyvin tavallisia myös otsa-ohimolohkorappeumissa, joskin niiden erottaminen apatiasta voi olla vaikeaa.

masennus; muistisairaus; dementia; Alzheimerin tauti; Parkinsonin tauti; käytösoire

Kyllä

Päivitetty  23.1.2023