Siirry sivun sisältöön

Epilepsia ja raskauden suunnittelu

Epilepsiaa sairastavien naisten raskauksista suurin osa sujuu ongelmitta ja lapset ovat terveitä. Epilepsiapotilaan raskaus ja raskauden aikainen lääkitys tulisi olla ajoissa suunniteltu.

Epilepsialääkkeiden käyttöön liittyy kehityshäiriöiden riski. Tämän takia raskautta suunnittelevan epilepsiapotilaan olisi hakeuduttava hoitavan neurologin vastaanotolle jo vähintään puoli vuotta ennen ehkäisyn lopettamista.

Raskaudenkin aikana epilepsian hoitotavoite on kohtauksettomuus. Pitkittyneet kohtaukset tai kohtauksiin liittyvät tapaturmat voivat olla kohtalokkaita kehittyvälle lapselle. Raskautta edeltävällä neurologikäynnillä:

  • Tarkistetaan, onko epilepsian kohtaustasapaino riittävän hyvä tulevaa raskautta ajatellen

  • Tarkistetaan, voidaanko lääkitystä vähentää tai lopettaa

  • Tarkistetaan, onko tarvetta muuttaa lääkitystä kehityshäiriöiden riskin pienentämiseksi

  • Määrätään foolihappolisä 0.4 mg vrk:ssa aloitettavaksi n. 2 kk ennen kuin ehkäisyn lopettamista (Kehityshäiriöiden riski pitää tunnistaa ajoissa)

Raskaudenaikaiseen epilepsialääkkeen valintaan vaikuttavat epilepsian oireyhtymä, kohtaustasapaino, kehityshäiriöiden riski, lääkkeen pitoisuuden vaihtelut raskauden aikana ja siten kohtausriskin lisääntyminen. Raskautta suunnitellessa on hyvä tarkistaa myös elämäntapoja:

  • Pitää huolta terveellisestä ruokavaliosta ja hyvästä yleiskunnosta

  • Välttää tupakointia ja alkoholin käyttöä

  • Huolehtia riittävästä unensaannista

  • Käyttää sovittua lääkitystä säännöllisesti

Päivitetty 11.1.2022