Akuutti kovakalvonalainen vuoto eli akuutti subduraalivuoto

Akuutti subduraalivuoto aiheutuu aivojen ja kovakalvon välisten laskimoiden repeytymisestä. Ne ovat tavallisimpia iäkkäillä.

Poikkileikkauskuva kookkasta akuutista subduraalivuodosta (valkoinen), joka painaa aivoja ja aivokammiota.Luun sisäpintaan tiukasti kiinnittyneestä kovakalvosta kulkee ohuita verisuonia, siltasuonia, aivojen pintaan. Jos aivot pääsevät heilahtamaan ja tällainen laskimo repeytyy, pääsee aivon pinnan ja kovakalvon väliin vuotamaan verta. Tätä kutsutaan kovakalvon alaiseksi vuodoksi eli subduraalivuodoksi (latinaksi hematoma subdurale, englanniksi subdural haematoma).

Subduraalivuodot ovat tavallisia iäkkäämmillä, pitkään ja runsaasti alkoholia käyttäneillä, kun iän tai alkoholinkäytön myötä aivot kutistuvat ja niiden ympärille jää enemmän tilaa. Lisäksi verenohennus- tai verihiutalelääkkeet lisäävät vuodon riskiä. Subduraalivuotoon johtava pään vamma voi aiheuttaa myös aivoruhjeita.

Päivitetty  15.3.2022

Kyllä