Siirry sivun sisältöön

MS-taudin kulkuun vaikuttavat lääkkeet

MS-taudin kulkuun vaikuttavat lääkkeet annostellaan suun kautta, suonensisäisesti tai itse pistämällä. Lääkeaine valitaan taudin alatyypin mukaan.

8 hakutulosta

Tietoa - MS-taudin kulkuun vaikuttavat lääkkeet
​​​​Aktiivisen aaltomaisesti etenevän MS-taudin tulehdusta hillitseviin lääkkeisiin kuuluu ihon alle tai lihakseen pistettäviä ja suun kautta otettavia lääkkeitä. Lisäksi voidaan harkita myös suonensisäisesti annosteltavaa okrelitsumabia.
Aktiivisen MS-taudin hoitoon käytettävät pistoslääkkeet
Beeta-interferonit ja glatirameeriasetaatti ovat olleet käytössä jo noin 20 vuotta. Nämä lääkitykset annostellaan pistämällä joko ihonalaiseen kudokseen tai lihakseen, pääsääntöisesti useita...
Aktiivisen MS-taudin hoitoon käytettävät suonensisäisesti annosteltava lääkkeet
Viime vuosina käyttöön on tullut suonensisäisesti annosteltava okrelitsumabi, jota voidaan käyttää myös aktiivisen MS-taudin hoidossa.
Aktiivisen MS-taudin hoitoon käytettävät suun kautta otettavat lääkkeet
Aktiivisen MS-taudin hoitoon käytettäviä suun kautta otettavia lääkkeitä ovat kerran päivässä tablettina otettava teriflunomidi ja kahdesti päivässä kapselina otettava dimetyylifumaraatti...
Ensisijaisesti etenevän MS-taudin hoitoon käytettävät lääkkeet
Okrelitsumabi on tullut sairaalakäyttöön keväällä 2018. Se on ensimmäinen MS-lääke, jonka teho on voitu osoittaa myös ensisijaisesti etenevän MS-taudin hoidossa. Sitä annostellaan suonen sisäisesti...
Erittäin aktiivisen MS-taudin hoitoon käytettävät suonensisäisesti annosteltavat lääkkeet
Natalitsumabi, okrelitsumabi ja alemtutsumabi annetaan sairaalassa suonensisäisesti. Nämä lääkkeet on tarkoitettu erittäin aktiivisen MS-taudin hoitoon.
Solunsalpaajat
Joissain tapauksissa, jos taudinkulku on aktiivisesti etenevä tai muut lääkkeet eivät jostain syystä sovi, voidaan harkita solunsalpaajahoitoja, kuten suun kautta otettavaa atsatiopriiniä tai...