Siirry sivun sisältöön

Suurten aivoverisuonten taudin muistisairaus

Tukos aivovaltimossa aiheuttaa infarktin ja toiminnan vajauksen aivoissa. Ajan mittaan infarkteja voi tulla useampia. Infarkteihin saattaa liittyä muistioireita.

Suurten aivoverisuonten taudin aiheuttamat infarktit voivat johtaa monimuotoiseen oireistoon, johon voi kuulua halvauksia, puhehäiriöitä tai näköpuutoksia sekä merkittäviä kognitiivisia eli aivojen tiedonkäsittelyyn liittyviä oireita. Kun infarktista seuraa merkittäviä kognitiivisia oireita, puhutaan suurten aivoverisuonten taudin muistisairaudesta. Joskus yksittäinen pienikin aivoinfarkti voi vaurioittaa aivoissa muistin kannalta niin tärkeää osaa, että aiheutuu muistisairaus.

Näissä muistisairauksissa oireet riippuvat aivoinfarktien sijainnista ja muusta tautitaakasta, kuten mahdollisesta pienten aivoverisuonten taudista. Ennuste riippuu erityisesti siitä, kuinka hyvin uudet aivoinfarktit pystytään estämään.

Aivoverenkiertosairauden aiheuttaman muistisairauden hoito

Aivoverenkiertosairauden aiheuttaman muistisairauden hoidossa on oleellista taudin etenemisen hidastaminen riskitekijöiden hyvällä hoidolla sekä verisuonitukosten estäminen.

Riskitekijöiden hoidossa tärkeimpiä ovat

  • tupakoinnin lopettaminen

  • alkoholin käytön vähentäminen

  • kohonneen verenpaineen ja veren kolesteroliarvon alentaminen normaalitasolle

  • mahdollisen diabeteksen tunnistaminen ja tehokas hoitaminen

  • säännöllinen liikunta ja fyysinen aktiivisuus

Muistisairauden lääkehoitona voidaan hoitavan lääkärin harkinnan mukaan käyttää asetyylikoliiniesteraasin estäjiä ja memantiinia parantamaan aivojen tiedonkäsittelyä. Potilaiden hyvään hoitoon kuuluvat myös käytösoireiden hoito, hyvä yleishoito, kuntouttava hoito, riittävä tuki ja palvelut sekä potilaiden oikeuksista ja etuuksista huolehtiminen. Muistisairauden lääkehoidon aloitus tapahtuu tyypillisesti muistipoliklinikalla, josta seuranta siirtyy myöhemmin perusterveydenhuoltoon.

Edetessään muistisairaudet heikentävät potilaan ajokykyä. Hyvään hoitoon kuuluukin myös potilaiden ja kanssaliikkujien liikenneturvallisuuden huomioiminen. Tämän vuoksi ajokykyä arvioidaan säännöllisesti sairauden seurannassa.

Muistisairauksien hoidosta ja seurannasta kerrotaan tarkemmin tämän sivuston Muistisairauksien hoito -osiossa.

Päivitetty 23.1.2023