Siirry sivun sisältöön

Milloin kotoa muuttaminen on ajankohtaista muistisairaalle?

Kotona asumisen tulee tuntua turvalliselta, miellyttävältä ja mielekkäältä. Kun muistisairaus etenee, ei koti enää välttämättä ole paras paikka.

Kotona asuminen on oikea ratkaisu silloin, kun se sujuu turvallisesti ja tukipalvelut ja –verkostot ovat tilanteeseen nähden oikein mitoitettuja. Useimmiten jossakin sairauden vaiheessa jokin muu asumismuoto kuin koti on parempi sairastuneelle, hoitavalle omaiselle tai molemmille.

Suurin ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä ennakoiva tekijä on sairastuneen käyttäytymisen muutokset, jotka läheiset voivat kokea raskaiksi. Myös sairauden nopea eteneminen, lisääntyvä avuntarve, turvattomuus sekä kävely- ja pidätyskyvyn menettäminen ennakoivat kotona asumisen loppumista.

Kotitilanteet ovat yksilöllisiä

Lyhyt- tai pitkäaikaishoitoon siirtymiseen vaikuttavat muun muassa perheen sisäiset suhteet, läheisten mahdollisuudet omaishoitoon, omaishoitajan psyykkinen ja fyysinen terveydentila sekä saatu tuki ja apu. On tärkeää, että muistisairaalle ihmiselle löytyy juuri hänen tarpeensa ymmärtävä yhteisökoti, jossa omannäköinen elämä voi jatkua.

Kotoa muuttamisen ajankohta arvioidaan aina asianosaisten ja asiantuntijoiden yhteistyönä, mutta mieluummin hiukan aikaisemmin kuin liian myöhään. Muutoksiin sopeutuminen on usein sitä haasteellisempaa mitä pidemmälle sairaus on edennyt. Kun sairaus on pitkällä, sairastuneella ei välttämättä ole enää riittävästi voimavaroja sopeutumiseen.

Mikä on paras asumisratkaisu?

Parhaimmillaan sairastuneella on mahdollisuus aloittaa tutustuminen uuteen ympäristöön esimerkiksi päivätoiminnassa tai vuorohoitojaksoilla, jolloin kynnys pysyvään ympäristön muutokseen on pienempi. Hoitopaikassa, jossa on osaamista muistisairauksista ja joka on keskittynyt hoitamaan ainoastaan tätä sairausryhmää, voidaan saavuttaa parempi hoitotulos ja elämänlaatu. Uusi asumismuoto tulisi valita siten, että myöhemmin ei tulisi enää tarvetta uusiin muutoksiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi muuttamista yksikköön, jossa on mahdollisuus asua elämän loppuun asti.

Yleensä muistisairaan hoitaminen on hyvin sitovaa ja voimavaroja vaativaa, ja muuhun asumismuotoon siirtyminen on omaisellekin suuri elämänmuutos.

Asumistilanteet arviointiin löytyy työkaluja:

  • Muistava-työkalut on tarkoitettu tukemaan muistisairairaan henkilön asumistilanteen oikea-aikaista puheeksi ottoa ja asumisen suunnittelua.

  • Hyvän hoidon tarkistuslista auttaa muistisairauteen sairastuneita ja heidän läheisiään valitsemaan tarpeisiinsa ja toiveisiinsa sopivan asuin-, kuntoutus- tai hoitopaikan. Listan voi ottaa mukaan, kun käy tutustumassa näihin paikkoihin. Tarkistuslista on apuna myös kotona asumisen ja kotihoidon palvelujen arvioinnissa.

Päivitetty 23.1.2023