Siirry sivun sisältöön

Lukinkalvonalainen verenvuoto (SAV) potilas vuodeosastolla

Kun potilaan vointi on vakaa, hoito jatkuu vuodeosastolla. Toipumista tuetaan potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Vuodeosastolle siirtyessä SAV-potilaan toipuminen on vielä alku vaiheessa, ja toipuminen ja kuntoutumisen eteneminen ovat hyvin yksilöllisiä. Siihen vaikuttavat monet tekijät kuten potilaan ikä, taustasairaudet ja lähtötilanne. Vuodeosastolla potilaalla voi esiintyä päänsärkyä, pahoinvointia, sekavuutta ja väsymystä, mikä on normaalia tässä toipumisen vaiheessa ja liittyy SAV:n jälkitilaan. Itse vuotokohta on kuitenkin jo hoidettu.

Vuodeosastolla huolehditaan perushoidosta ja tuetaan potilasta itsenäiseen toimintaan

Jokapäiväiset askareet kuten hygieniasta huolehtiminen, ruokailutilanteet, liikkuminen ja pukeutuminen voivat olla aluksi raskaita ja uuvuttavia, mutta on mahdollista käyttää apuvälineitä ja saada tukea itsenäiseen toimintaan. Liikkuminen aloitetaan varovasti henkilökunnan seuraamana. Jos potilaalla on raajojen puolieroja tai huimasta, on apuvälineiden käyttö tärkeää. Alussa joudutaan tasapainoilemaan riittävän levon ja liikkumisen välillä. Pitkää vuodelepoa pyritään välttämään, koska se hidastaa kuntoutumista.

Vuodeosastolla edelleen seurataan potilaan tajunnantasoa ja yleisvointia. Potilaan hengityksestä, verenkierrosta, neste- ja sokeritasapainosta, lämmöstä ja erityksestä huolehditaan, koska elimistön tasapaino edistää toipumista. Usein aivoverenvuotoihin liittyy suolatasapainon häiriö, jota pyritään korjaamaan. Ravitsemuksella on suuri merkitys toipumiselle. Ruokavaliota tuetaan lisäravinteilla ja ravintoliuoksilla. Osastojakson aikana tupakointi on ehdottomasti kielletty.

Päivitetty 1.2.2021